Mimar Muzaffer'in Konya Öğretmen Lisesi

Download
1978
Sözen , Metin
Dülgerler, Osman Nuri
1908 yılı, II. Meşrutiyet sonrasında, özellikle îttihat ve Terakki Fırkası'mn ekonomik, politik, sosyal ve kültürel alandaki girişimleri içinde, bulunduğu devrin koşullarını ve yapısını en çok belirleyen, kesit veren noktalardan biri de mimaridir, özellikle İttihat ve Terakki Fırkası'nın başlıca düşünürlerinden biri olan Ziya Gökalp'in ekonomi, politika, felsefe, hukuk, din, dil alanında geliştirdiği düşüncelerin zamanla güç kazanması, yaygınlaşması, mİraarİ alanda da buna uygun bir ortam yaratılmasına olanak sağlamıştır. Kısa zamanda Millî Mimari/ Millî Mimari Rönesans 1/Millî Mimari Üslubu/Neo-Klasik üslup olarak adlandırılan Birinci Ulusal Mimari Akımı geçerlilik kazanmıştır. Gerçekten bu akım, geçmiş kültürlerin üzerine eğiliyor, onları yeniden bir anlamda geçerli kılmaya çalışıyordu. Seçmeli bir yöntemle yola çıkan bu tür denemeler ardından, gene aynı düşünce sınırları içinde, aynı yöntemle mimarlarımız bu kez Selçuklu ve Osmanlı devri yapılarının mimari ve bezeme özelliklerini yeniden yürürlüğe koyuyor. Başka bir düzen içinde uygulamanın yollarını arıyorlardı. Devrinin her alandaki girişimlerine paralel bir biçimde gelişen Birinci Ulusal Mimari Akımı ürünleri yeni, özgün plan denemelerinden çok, ilginç cepheler ve ayrıntılarla karşımıza çıkıyorlar. Devrin bu alanda en önemli eğitim kurumları olan Sanayi-i Nefise Mektebi Alisi ve Mühendis Mektebi 'nde yerli ve yabancı öğretim Üyeleri, eğitimin ağırlığını bu tür bir mimariye verdiklerinden, bu dönemde, bu eğilimde bir kuşağın yetiştirilmesine olanak sağlamışlardır. Ayrıca öğretim üyelerinden çoğu da bu tür bir mimarinin başlıca uygulayıcısı olmuşlardır. Mimar Ali Talât Bey, Kemâleddin Bey, Vedat Bey (Tek), Guilio Mongeri, Muzaffer Bey Buna örnek verilebilecek adlar arasındadır. Cumhuriyetin kuruluş yıllarında da etkisini sürdüren, en önemli örneklerini veren Birinci Ulusal Mimari Akımı, daha sonra gene Batıdaki politik, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmelerin etkisi ile tekrar canlanacak, özellikle Türkiye'de 1940-1950 yılları arasında tkinci ulusal Mimari Akımı dediğimiz dönem ortaya çıkacaktır. Kısaca sözünü ettiğimiz Birinci ve İkinci Ulusal Mimari dönemlerinin gerçekten nesnel bir değerlendirme konusu olabilmesi ise, yoğun çalışmaları beraberinde getirmektedir. Bir yandan bu dönemlerin politik, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamı incelenirken, diğer yandan da arşivlerin taranması, tasarım ve uygulama aşamasında çalışmış yaşayan kişilerin saptanması, yapıların rölövelerinin kısa zamanda tamamlanması gerekmektedir. Yapıların bir bölümü yıkılmış olmakla beraber, bugünkü sınırlarımız içinde ve dışındaki yapıların tümünün incelenmesiyle, genede mimarlık eylemlerimizin yakın dönemi sağlam bir değerlendirmeye konu olabilir. Bu amaçla uzun süredir inceleme yaptığımız kentlerden birisi de Konya'dır.1 Selçuklu, Beylikler ve Osmanlılar döneminde yoğun mimari eylemlere tanık olan Konya, Birinci ve İkinci Ulusal Mimari dönemlerinin ilginç örneklerini de benliğinde saklamaktadır. Bunlar içinde Mimar Muzaffer Bey'in yapıtları ayrıca özel bir önem taşımaktadır.

Suggestions

Displaced memories, or the architecture of forgetting and remembrance
Sargın, Güven Arif (SAGE Publications, 2004-10-01)
Under the political pressure of Turkey's Modernity Project Ankara's urban-planning processes and its monuments have always been utilized as significant tools of architectural displacement in the expedience of utopias, both socially and spatially. Urban-scale operations since the 1950s, a significant conservative breakthrough as a result of global liberalism and populism, however, have overwhelmed the secular state's organized forgetting, and have increasingly demobilized the capital city's modernist collect...
Case study paper relating financialisation of the built environment to changing urban politics, social geographies, material flows and environmental improvement/degradation in Ankara
Topal Yılmaz, Aylin; Çelik, Özlem (2015-01-01)
This paper examines transformation of urban development in its repercussions in urban politics in Ankara since the 1920s with particular emphasis on the post-1980 period. It focuses on management mentality and finance mechanisms of housing policy in the city. This case study paper on Ankara shows that integration of urban land and housing with financial markets has been one of the central tendencies of neoliberal political economy particularly in the 2000s. The paper also notes that the case study epitomize...
Awarding architecture in Turkey: national architecture exhibition and awards program
Durmaz, Nur; Balamir, Aydan; Department of Architecture (2009)
The establishment of the National Architecture Exhibition and Awards (NAEA) program in 1987, by Chamber of Architects, coincides with the period of dissolving modernist paradigm and rising pluralist influences in Turkey. The program, as a critical medium, is expected to reflect “national” architectural practice and contribute in the “contemporary” architectural practice in Turkey. In order to evaluate the consistencies with these objectives, firstly the program identity and then the participations are analy...
Construction of the republic in city space: from political ideal to planning principles
Karakaya, Emel; Keskinok, Hüseyin Çağatay; Department of City and Regional Planning (2010)
After the establishment of the Republic of Turkey, urban planning was one of the main instruments for the development of national economy. In this respect, urban plans for numerous cities and towns were prepared between 1923 and 1940 in Turkey. This thesis reveals the reflections of Republican ideology to urban planning principles. The aims of this study are to clarify the political concepts that were active in the Early Republican Period, translation of political concepts to spatial context and to reveal t...
The restoration project of the Old Agricultural Bank building in Mersin
Naycı, Nida; Özgönül, Nimet; Department of Architecture (2005)
This thesis subjects the old Agricultural Bank Building in Mersin, which is one of the important traditional late 19th and early 20th century buildings of Mersin and which reflects important architectural features of that period. The main scope of this thesis is to prepare a conservation and restoration project for the أOld Agricultural Bank Buildingؤ which will pass the historical, architectural, cultural values of the building to the next generations. The study is composed of six subjects. In the introduc...
Citation Formats
M. Sözen and O. N. Dülgerler, “Mimar Muzaffer’in Konya Öğretmen Lisesi,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 4, no. 1, pp. 117–134, 1978, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/1978/cilt04/sayi_1/117-134.pdf.