Grid and polygon representations in computer-aided architectural design

Download
1980
Özgüç, Bülent
Mimarlıkta genellikle yedi tür bilgisayar ile çİ2ge tekniği kullanılmaktadır. Üç boyutlu bilgisayar çizgesi ile uğraş,an bilim adamları, bu teknikleri daha değişik biçimde, on başlık altında toplamaktadırlar. Bu yazıda, bunlardan iki tanesi, ızgara ve çokgen çizim tekniklerinin bilgisayar kullanarak mimarlıkta uygulamaları tartışılmaktadır. Izgara yaklaşımı, fazla duyarlık gerektiği zaman aşırı bilgisayar belleği gerektirmekte, ancak kullanılması kolay olup, mekansal özellikleri rahatlıkla tarif edebilmektedir. Çokgenler ise, hemen hemen her şekildeki çizimi duyarlıkla ifade edebilmekte, ancak sadece çeper gösterdiklerinden mekansal işlemlerde zorluklarla karşılaşmaktadırlar. Mimarlıkta bilgisayar uygulamaları yapan kişiler, çizge özelliklerini araştırıp, kendi gereksinmelerine uygun olan bir veya birkaç tanesini seçme olanaklarını düşünmelidirler, Birden fazla teknik kullanıldığı zaman, bunları birbirlerine dönüştürmekte gerekebilir. Bu bazen kolay, bazen zor, bazen de olanaksızdır. Yazıda, ızgara ve çokgen yaklaşımlarının bu yönde bir incelenmesi yapılmış, çokgen çizimlerin ızgaraya dönüştürülmesi ve ikisinin aynı anda kullanılması örneklenmiştir

Suggestions

Exploiting Class-Specific Features in Multi-feature Dissimilarity Space for Efficient Querying of Images
Yilmaz, Turgay; Yazıcı, Adnan; Yildirim, Yakup (2011-10-28)
Combining multiple features is an empirically validated approach in the literature, which increases the accuracy in querying. However, it entails processing intrinsic high-dimensionality of features and complicates realizing an efficient system. Two primary problems can be discussed for efficient querying: representation of images and selection of features. In this paper, a class-specific feature selection approach with a dissimilarity based representation method is proposed. The class-specific features are...
Image annotation with semi-supervised clustering
Sayar, Ahmet; Yarman Vural, Fatoş Tunay; Department of Computer Engineering (2009)
Image annotation is defined as generating a set of textual words for a given image, learning from the available training data consisting of visual image content and annotation words. Methods developed for image annotation usually make use of region clustering algorithms to quantize the visual information. Visual codebooks are generated from the region clusters of low level visual features. These codebooks are then, matched with the words of the text document related to the image, in various ways. In this th...
CROSSING FRAMEWORK A Dynamic Infrastructure to Develop Knowledge-based Recommenders in Cross Domains
AZAK, Mustafa; Birtürk, Ayşe Nur (2010-04-10)
We propose a dynamic framework that differs from the previous works as it focuses on the easy development of knowledge-based recommenders and it proposes an intensive cross domain capability with the help of domain knowledge. The framework has a generic and flexible structure that data models and user interfaces are generated based on ontologies. New recommendation domains can be integrated to the framework easily in order to improve recommendation diversity. We accomplish the cross-domain recommendation vi...
Object-based image labeling through learning by example and multi-level segmentation
Xu, Y; Duygulu, P; Saber, E; Tekalp, AM; Yarman Vural, Fatoş Tunay (Elsevier BV, 2003-06-01)
We propose a method for automatic extraction and labeling of semantically meaningful image objects using "learning by example" and threshold-free multi-level image segmentation. The proposed method scans through images, each of which is pre-segmented into a hierarchical uniformity tree, to seek and label objects that are similar to an example object presented by the user. By representing images with stacks of multi-level segmentation maps, objects can be extracted in the segmentation map level with adequate...
Performance-based parametric design explorations: A method for generating appropriate building components
Ercan, Burak; Elias Özkan, Soofia Tahira (2015-05-01)
Performance-based parametric design explorations depend on formulating custom-designed workflows that require reading, writing, interpreting and manipulating databases, as part of the design process. The possibilities of customization and parameterization offered by the user-friendly interfaces of advanced building-performance simulation software and digital design tools have now enabled architects to carry out performance-based design explorations without the help of simulation experts. This paper presents...
Citation Formats
B. Özgüç, “Grid and polygon representations in computer-aided architectural design,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 6, no. 1, pp. 67–80, 1980, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/1980/cilt06/sayi_1/67-80.pdf.