Grid And Polygon Representations In Computer-Aided Architectural Design

Download
1980
Özgüç, Bülent
Mimarlıkta genellikle yedi tür bilgisayar ile çİzge tekniği kullanılmaktadır. Üç boyutlu bilgisayar çizgesi ile uğraşan bilim adamları, bu teknikleri daha değişik biçimde, on başlık altında toplamaktadırlar. Bu yazıda, bunlardan iki tanesi, ızgara ve çokgen çizim tekniklerinin bilgisayar kullanarak mimarlıkta uygulamaları tartışılmaktadır. Izgara yaklaşımı, fazla duyarlık gerektiği zaman aşırı bilgisayar belleği gerektirmekte, ancak kullanılması kolay olup, mekansal özellikleri rahatlıkla tarif edebilmektedir. Çokgenler ise, hemen hemen her şekildeki çizimi duyarlıkla ifade edebilmekte, ancak sadece çeper gösterdiklerinden mekansal işlemlerde zorluklarla karşılaşmaktadırlar. Mimarlıkta bilgisayar uygulamaları yapan kişiler, çizge özelliklerini araştırıp, kendi gereksinmelerine uygun olan bir veya birkaç tanesini seçme olanaklarını düşünmelidirler, Birden fazla teknik kullanıldığı zaman, bunları birbirlerine dönüştürmekte gerekebilir. Bu bazen kolay, bazen zor, bazen de olanaksızdır. Yazıda, ızgara ve çokgen yaklaşımlarının bu yönde bir incelenmesi yapılmış, çokgen çizimlerin ızgaraya dönüştürülmesi ve ikisinin aynı anda kullanılması örneklenmiştir.

Suggestions

Routing Algorithms As An Application Of Graph Theory
Yıldırım, Gökberk; Özbudak, Ferruh; Department of Cryptography (2023-1-27)
This paper examines routing algorithms that are generally used in various network types, such as Internet Protocol in graph-based models, to find the shortest routing path or minimum cost. The fundamental approach for calculating the shortest path between one point to another is searching a given graph, starting at the source node, and traversing adjacent nodes until the destination node is reached. The aim is to identify the shortest routing path to the destination node. This paper searches well-known rout...
Scenario management practices in HLA based distributed simulation
Topçu, Okan; Oğuztüzün, Mehmet Halit S. (2010-04-01)
Training in a distributed simulation generally involves carefully designed and constructed simulation scenarios to fulfill the training aims. The simulation scenarios (i.e. federation scenario) play an important role in the federation design and development as specified in Federation Development and Execution Process. The simulation scenarios are used in every step in distributed simulation arena from the beginning (analysis and design) of a distributed simulation development to the execution. Such an exten...
Location update generation and performance analysis in cellular mobile computing systems
Yoncacı, İlker; Demirös, Onur; Erten, Murat; Department of Information Systems (2002)
The Global System for Mobile Communications (GSM) allows user universal and worlwide access to information and the ability to communicate with each other independently of their location and mobility. Tracking mobile users is one of the basic functions of the network system and one of the important issues in the design of a mobile computing system is how to manage the real-time locations of mobile clients. Most of the mobile computing applications are expected to support location- dependent continuous querie...
Network Coding, Side Channel Attacks, and Finite Field Arithmetics
Özbudak, Ferruh; Otal, Kamil; Kaytanci, Kübra; Çenesiz, Damla(2018-12-31)
Ağ kodlama (network coding), temel olarak birden çok nokta arasında etkin haberleşme (efficient communication) amaçlı bir çalışma alanıdır ve son 15 yıldır yoğun olarak çalışılmıştır. Bu ilginin sebebi, haberleşme teknolojilerinin artan kullanımıyla ilgili olarak uygulamadaki öneminden kaynaklanmaktadır. Ayrıca konunun arka planında yatan teorik profil de birçok matematikçinin ve bilgisayar bilimcinin ilgisini çekmektedir. Proje ekibi de bu konuda klasik ağ kodlamanın (scalar network coding) bir genelleştir...
Precise external positioning of machine tools using angular measurements from digital cameras
OKAY, İLKİN EGE; Koku, Ahmet Buğra; Durmaz, Murat; Department of Mechanical Engineering (2022-6-09)
Nowadays, robot arms are highly available for industrial applications such as welding and automation. The major problem is the inaccuracy at tip position of the robot arm due to several structural effects. This thesis aims to increase the positioning accuracy of robot arm tip position by developing an external positioning method via angular measurement from digital cameras. Two gimbal systems are configured as the steering system of cameras. Each gimbal provides the angular position of the target in real-ti...
Citation Formats
B. Özgüç, “Grid And Polygon Representations In Computer-Aided Architectural Design,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 6, no. 1, pp. 67–80, 1980, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/1980/cilt06/sayi_1/67-80.pdf.