Endüstri tasarımında tasarım ölçütlerine bütünsel bir yaklaşım

1976
Asatekin, Mehmet
Citation Formats
M. Asatekin, “Endüstri tasarımında tasarım ölçütlerine bütünsel bir yaklaşım,” METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE, vol. 2, no. 2, pp. 247–263, 1976, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/1976/cilt02/sayi_2/247-263.pdf.