Toplumsal Yapı Ve Eğitim

Download
1976
Ersoy, Melih
Kapitalist üretim biçimi, yapısı gereği eşit olmayan gelişme yasalarına uyar. Bu toplum biçiminin bir dengeler bütünü olduğunu savlayan görüş, kuramla nesnel gerçeklik arasındaki uyuşmazlığın nedenini piyasa mekanizmasının tam olarak işleyememesine bağlar. Bu yapı içinde eğitim kurumlarının ana işlevleri: 1) Toplumsal üretim için gerekli temel bilgi ve becerileri Öğretmek, geliştirmek, 2) Sistemin ideolojisini yaymak, benimsetmek olarak özetlenebilir. Bu ana işlevler yanında kapitalizmin kendine özgü iç çelişkilerinin yarattığı eşitsizliklerin giderilmesinde eğitimin büyük katkısı olduğu savı, bu toplum biçiminin meşru kılınmasında etkili bir araç olarak kullanılır. Bu yazıda eğitim kurumlarının üretimin yapısı ile olan ilişkileri, toplumsal yapı içindeki yeri ve işlevleri konusunda radikal iktisatçıların geliştirdiği kuramsal çerçeve ana çizgileriyle özetlenmeye çalışılacaktır.

Suggestions

Institutional approaches to technology and economic history
Dildar, Yasemin; Yıldırım, Onur; Department of Economics (2009)
This thesis is an attempt to reassess the long debated issues of economic history from the perspective of institutional economics. Besides examining different approaches to technology and its impact on economic and social life, it analyzes the role of institutions in history. It discusses the institutional interpretations of the critical developments of economic history such as, the Industrial Revolution and the Great Divergence, with an emphasis on differences between the two scholarly traditions, namely, ...
Capitalism and democracy at a crossroads: the civilizational dimension
Ozveren, E (Springer Science and Business Media LLC, 2000-01-01)
This paper evaluates Schumpeter's grand vision as reflected in his Capitalism, Socialism ann Democracy, and elaborates it in conjunction with the so-called "globalization" trends characteristic of the wake of the twenty-first century. In addition to the evolutionary nature of his methodology, the institutionalist dimension of Schumpeter's definitions are brought to light. A case is made for a fundamental process of "uncreative destruction" as far as the institutional setup of the economy is concerned. The c...
Missing links in poverty analysis in the age of neoliberal globalization: Some lessons from Turkey
Şenses, Fikret (2008-03-01)
The main objective of this essay is to point out the missing links between neoliberalism on the one hand, and a comprehensive analysis of poverty and effective policies to tackle it, on the other. After identifying the main channels through which neoliberalism affects poverty, I will draw attention to the inadequacy of the neoliberal approach in coming to terms with the main reasons behind poverty, as well as in developing a comprehensive and effective mechanism for its alleviation. I emphasize the role of ...
Capitalism and democracy at a crossroads: the civilizational dimension
Ozveren, E (1998-06-01)
This paper evaluates Schumpeter's grand vision as reflected in his Capitalism, Socialism and Democracy, and elaborates it in conjunction with the so-called "globalization" trends characteristic of the wake of the twenty-first century. In addition to the evolutionary nature of his methodology, the institutionalist dimension of Schumpeter's definitions are brought to light. A case is made for a fundamental process of "uncreative destruction" as far as the institutional setup of the economy is concerned. The c...
Rescaling of social relations towards subnational regional space : an investigation of Turkish case
Gündoğdu, İbrahim; Şengül, Hüseyin Tarık; Department of Political Science and Public Administration (2006)
In the last thirty years, capitalist social relation on the one hand, created a world that is interconnected in the means of economic and political; on the other hand, produced differentiated and fragmented uneven spaces. In this context, social theory has interested in space and spatial differences, and inserted space into analysis of social relations for some time. In this thesis, the current issue of the construction of subnational regional space is explored through a conceptual approach in which space i...
Citation Formats
M. Ersoy, “Toplumsal Yapı Ve Eğitim,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 2, no. 2, pp. 265–274, 1976, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/1976/cilt02/sayi_2/265-274.pdf.