Motivators and barriers in the development of online communities of practice

2010
Baran, Bahar
Çağıltay, Kürşat
Problem Durumu: Eğitim alanında yıllardan beri devam eden temel tartışmalardan birisi, öğrenmenin nasıl gerçekleştiği ile ilgilidir. “Uygulama Topluluğu” yaklaşımı, bu tartışmaya farklı bir bakış açısı getirmiştir. Bu yaklaşım, yetişkin insanları sosyal varlıklar olarak kabul eder ve öğrenmenin gerçekleşebilmesi için, onların sosyal etkileşim ortamlarında, aktif olarak bulunmaları gerektiğini savunur. Bilim insanları, öğretmenlerin “öğretmeyi öğrenme” sürecinde elde etmeleri gereken pratik bilgiyi kazanmaları için bilgi alışverişinde bulunacakları sosyal ortamların olması gerektiğini savunmaktadır. Türkiye’ de görev yapan öğretmenlerin hepsini bir araya toplayacak bu tür sosyal ortamları geleneksel eğitim sisteminde oluşturmak gerek maliyet ve gerekse teknik açıdan oldukça zordur. Bu sebeple, öğretmen eğitiminde İnternet’in kullanılması fikri oldukça ilgi çekicidir. Uygulama toplulukları fikri ve İnternet’in bir araya gelmesiyle birlikte “çevrimiçi uygulama toplulukları” çalışmaları ortaya çıkmıştır. Bu araştırma alanında en büyük problem, bu toplulukların üyelerini, topluluk içerisinde aktif tutmak, onların ortama katılımcı olmalarını sağlamak ve topluluğu uzun süreli yaşatabilmektir. Araştırmanın Amacı: Bu çalışma, öğretmenler için tasarlanmış çevrimiçi uygulama topluluğunun üyelerini, topluluk içerisinde aktif tutmak, ortama katılımcı olmalarını sağlamak ve topluluğu uzun süreli yaşatabilmek için gerekli, güdüleyici ve engelleyici faktörleri ortaya çıkartmayı amaçlamaktadır.

Suggestions

Virtual Space as a Public Sphere: Rethinking the Political and Professional Agenda of Spatial Planning and Design
Barlas, Mehmet Adnan; Çalışkan, Olgu (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2006)
Even we have not been able to recognize its whole transformative effects within ten to fifteen years, relatively a short period of time for human civilization; communication systems (internet, wireless application protocols, teleconference systems etc.) and simulation technologies have radically shifted the conventional understanding of space concept. In the societies that succeeded to integrate technology into everyday life, sociospatial practices in relational terms are currently defining new platforms to...
Use of language learning strategies in relation to student characteristics at Başkent University
Tunç (Özgür), Sabiha; Ok, Ahmet; Department of Educational Sciences (2003)
The aim of this study was to investigate the relationship between university students̕ use of language learning strategies, achievement, gender, span of learning English, type of high school they graduated from, and attitude toward English. Two instruments were used for data collection purposes: The Strategy Inventory for Language Learning (SILL) developed by Oxford (1990) and Aiken̕s Attitude Scale (1979). The instruments were administered to 153 university students from the different streams at the Prepar...
QUERY AGE OF INFORMATION IN COMMUNICATION NETWORKS
Ildız, Muhammed Emrullah; Uysal, Elif; Department of Electrical and Electronics Engineering (2002-8-22)
We study a pull-based status update communication model where a source node submits update packets to a channel with random transmission delay, at times requested by a remote destination node. The objective is to minimize the average query-age-of-information (QAoI), defined as the age of information (AoI) measured at query instants that occur at the destination side according to a stochastic arrival process. In reference to a push-based problem formulation defined in the literature where the source decides ...
Foreign language medium instruction and bilingualism the analysis of a myth
Kırkıcı, Bilal (2004-01-01)
The present study discusses the potential effects of learning and using more than one language (i.e., bilingualism) on the bilingual child in relation to the prevailing discussion on foreign language-medium instruction in Turkey. It is shown that, in contrast to popular beliefs in the society and findings obtained in the early stages of the 20th century, bilingualism does not appear to be an obstacle to the bilingual child, but may act as a facilitating trait in many respects, including the bilingual child'...
Experiencing the Real-scale: Mock-up of a Set Design Project
Şenyapılı, Burcu; İmamoğlu, Çağrı; Osman Demirbaş, Özgen (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2009)
This paper claims that in spite of the unique opportunities introduced to design learning by the emergence of virtual models, the benefits of learning through building in real-scale cannot be totally disregarded. Within this framework, a real-scale project through which students could study light, color and texture was proposed in a senior interior design studio course. Students were asked to work in groups and create a set design, using different objects, materials, colors and lighting configurations withi...
Citation Formats
B. Baran and K. Çağıltay, “Motivators and barriers in the development of online communities of practice,” pp. 79–96, 2010, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/52508.