Sonlu sıcaklık ve yoğunluklarda hadron parametrelerine ortam etkilerinin incelenmesi

Download
2012-12-01
Veli, Elşan
Bayar Nuhoğlu, Melahat
Özpineci, Altuğ
Sundu Pamuk, Hayriye
Azizi, Kazem
Süngü, Jale Y.
Ağır iyon çarpışma deneylerinin analizi, hadron özelliklerinin sonlu sıcaklıklarda ve nükleer madde ortamında incelenmesini gerektirmektedir. Bu özelliklerin incelenebilmesi pertürbatif olmayan yaklaşımlarla mümkündür. Bu yaklaşımlar arasında en başarılı yöntemlerden biri, KRD Toplam Kuralları metodudur. Sonlu sıcaklıkta toplam kuralları bazı yeni özelliklere sahiptir. Bu yeni özelliklerden biri ortamda parçacıkların akımlar ile etkileşmesi olup, hadron spektral fonksiyonunun modifiye edilmesini gerektirir. Diğer yenilik ise sonlu sıcaklıkta maddenin durgun halde olduğu referans sisteminin seçimi sebebiyle, Wilson açılımında Lorentz invaryant olmayan ilave operatörlerin ortaya çıkmasıdır. Bu projenin amacı, sonlu sıcaklık ve yoğunluklarda Termal KRD Toplam Kuralları yöntemini kullanarak, mezon ve baryon parametrelerine ortam etkilerini incelemektir. Pertürbatif katkılar termal kuark propagatörü kullanılarak hesaplanmış, spektral yoğunluğun yok etme ve saçılma kısımları elde edilmiş ve s mertebesinde iki ilmekli katkılar gözönüne alınmıştır. Sonlu sıcaklıklarda   0 durumuna ilaveten ortaya çıkan yeni pertürbatif olmayan katkılar da göz önüne alınarak ağır-hafif skaler, pseudoskaler, ağır-ağır skaler, pseudoskaler, vektör ve aksiyal-vektör mezonların kütle ve leptonik bozunum sabitleri incelenmiştir. Elde edilen ++bu noktadan sonra sıcaklığın artmasıyla, kütle ve bozunma sabitlerinin azalmaya başladığı görülmüştür. Ayrıca T  0 ’ da tensör mezonların kütle ve leptonik bozunum sabitleri, 0 0 * * B BK D DK S S     , * * B BK D DK S S     ve 1 1 * * B BK D DK S S     köşelerinin etkileşim sabitleri, bazı mezonların yapı faktörleri hesaplanmıştır. b , b c( ) ve '  b c( ) ağır baryonlarının yarıleptonik bozunumları ışık konisi KRD toplam kuralları çerçevesinde incelenmiş, ilgili geçişlerin bozunma ve dallanma oranları hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçların, yakın gelecekteki LHC deneylerinde test edileceği öngörülmektedir.

Suggestions

On the Representation of Finite Fields
Akleylek, Sedat; Özbudak, Ferhun; Department of Cryptography (2010)
The representation of field elements has a great impact on the performance of the finite field arithmetic. In this thesis, we give modified version of redundant representation which works for any finite fields of arbitrary characteristics to design arithmetic circuits with small complexity. Using our modified redundant representation, we improve many of the complexity values. We then propose new representations as an alternative way to represent finite fields of characteristic two by using Charlier and Herm...
BEM solution of unsteady convection-diffusion type fluid flow problems
Fendoğlu, Hande; Bozkaya, Canan; Department of Mathematics (2020)
The time-dependent convection-diffusion-reaction (CDR) type equations with constant and variable convective coefficients are solved by using two different boundary element methods (BEM), namely dual reciprocity BEM (DRBEM) and domain BEM (DBEM), in the spatial discretization while an implicit backward finite difference scheme is used in time. In the applications of DRBEM and DBEM, the fundamental solutions of both CDR equation and the modified Helmholtz (mH) equation are made use of. This results in some le...
Sensitivity analysis using finite difference and analytical Jacobians
Ezertaş, Ahmet Alper; Eyi, Sinan; Department of Aerospace Engineering (2009)
The Flux Jacobian matrices, the elements of which are the derivatives of the flux vectors with respect to the flow variables, are needed to be evaluated in implicit flow solutions and in analytical sensitivity analyzing methods. The main motivation behind this thesis study is to explore the accuracy of the numerically evaluated flux Jacobian matrices and the effects of the errors in those matrices on the convergence of the flow solver, on the accuracy of the sensitivities and on the performance of the desig...
Smooth manifolds with infinite fundamental group admitting no real projective structure
Çoban, Hatice; Ozan, Yıldıray; Department of Mathematics (2017)
In this thesis, we construct smooth manifolds with the infinite fundamental group Z_2*Z_2, for any dimension n>=4, admitting no real projective structure. They are first examples of manifolds in higher dimensions with infinite fundamental group admitting no real projective structures. The motivation of our study is the related work of Cooper and Goldman. They proved that RP^3#RP^3 does not admit any real projective structure and this is the first known example in dimension 3. 
Least-squares finite element solution of Euler equations with adaptive mesh refinement
Akargün, Hayri Yiğit; Sert, Cüneyt; Department of Mechanical Engineering (2012)
Least-squares finite element method (LSFEM) is employed to simulate 2-D and axisymmetric flows governed by the compressible Euler equations. Least-squares formulation brings many advantages over classical Galerkin finite element methods. For non-self-adjoint systems, LSFEM result in symmetric positive-definite matrices which can be solved efficiently by iterative methods. Additionally, with a unified formulation it can work in all flight regimes from subsonic to supersonic. Another advantage is that, the me...
Citation Formats
E. Veli, M. Bayar Nuhoğlu, A. Özpineci, H. Sundu Pamuk, K. Azizi, and J. Y. Süngü, “Sonlu sıcaklık ve yoğunluklarda hadron parametrelerine ortam etkilerinin incelenmesi,” 2012. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/52809.