Department of Philosophy, Article

Browse
Search within this collection:

Filters

Entity Type
Publication (123)

Has File(s)
No (102)
Yes (21)

Author
Karademir, Aret (11)
Baç, Mutlu Murat (10)
Tümkaya, Serdal (10)
Güremen, Refik (9)
İbrahimhakkıoğlu, Fulden (8)

Subject
Philosophy (23)
Aristotle (4)
Foucault (4)
Arts and Humanities (miscellaneous) (3)
General Psychology (3)

Date Issued
1988 - 1989 (1)
1990 - 1999 (5)
2000 - 2009 (25)
2010 - 2019 (67)
2020 - 2021 (25)

Recent Submissions

Minority rights and public autonomy: A nonculturalist argument for accommodating ethno-cultural diversity
Karademir, Aret (2021-04-01)
Ethno-cultural minority rights have been regarded as a part of human rights since the last decade of the twentieth century. These rights are often formulated in predominantly culturalist terms. Citing the importance of cul...
Agency, Causation, and Empiricism
Davoody Benı, Majıd (2021-03-01)
Price claims that the agency theory of causation could be understood as a sophisticated form of either realism or empiricism (but not a simple-minded form of any of them). In this paper, I argue that the agency theory coul...
Dynamis and Energeia in Aristotle's Metaphysics
Ünlü, Hikmet (2021-02-01)
This paper offers an interpretation of Aristotle's concepts of dynamis and energeia (commonly translated as potentiality and actuality) and of the thematic progression of Metaphysics IX. I first raise the question of where...
A critical analysis of Markovian monism
Davoody Benı, Majıd (2021-02-01)
Free Energy Principle underlies a unifying framework that integrates theories of origins of life, cognition, and action. Recently, FEP has been developed into a Markovian monist perspective (Friston et al. in BC 102: 227-2...
A Novel Reading of Thomas Nagel’s “Challenge” to Physicalism
Tümkaya, Serdal (2021-02-01)
In passing remarks, some commentators have noted that for Nagel, physicalism is true. It has even been argued that Nagel seeks to find the best path to follow to achieve future physicalism. I advance these observations by ...
Nörofelsefe İndirgemeci mi Yoksa Eleyici midir?
Tümkaya, Serdal (2021-01-01)
Kaç Tane Metafelsefi Yaklaşım Vardır?
Tümkaya, Serdal (2021-01-01)
An Algorithmic Metaphysics of Self-Patterns
Benı, Majıd Davoody (Frontiers Media SA, 2020-12-01)
The paper draws on an algorithmic criterion to demonstrate that the self (as initially described in Shaun Gallagher's a pattern theory of self) is a composite, scattered, and patterned object. It also addresses the questio...
An integrative explanation of action
Benı, Majıd Davoody (Elsevier BV, 2020-12-01)
The Predictive Processing Theory (PP) and its foundational Free Energy Principle (FEP) provide a unifying theoretical groundwork that subsumes theories of perception, cognition, and action. Recently Colin Klein (2018) cont...
Analitik Felsefe Diye Bir Felsefe Okulu Var Mıdır?
Tümkaya, Serdal (2020-12-01)
Analitik gelenek kendisini diğer felsefi okullardan berraklık, kesinlik, mantıksal titizlik ve daraltılmış odaklı olmak gibi özelliklerle ayırt etmeye çalışmıştır. Buna rağmen analitik felsefe büyük kümesinin içerisinde ba...
Phaidon’da ruhun ölümsüzlüğü: karşıtların döngüselliği argümanı (70c-72a)
Güremen, Refik (2020-10-01)
Bu yazı, Phaidon diyaloğunda Sokrates’in ruhun ölümsüzlüğünü ispatlamak için öne sürdüğü argümanlardan biri olan Karşıtların Döngüselliği argümanını değerlendirmektedir. Argümanın merkez terimleri olan “yaşıyor olma” ve “...
Work and Justice Without Moral Content in Hesiod’s Works and Days
Güremen, Refik (2020-10-01)
According to Michael Gagarin, Hesiod’s notion of dikê is not a moral notion, and it has to be disassociated from the moral connotations that it will start to assume later in the fifth century. For Gagarin, an ad hoc settle...
The Leviathan Becoming a Cephalophore: Primogeniture and the Transition from Sovereignty to Governmentality
Grıffıth, James Edmond Carr (2020-09-01)
For Foucault, Hobbes is important for the transition from sovereignty to governmentality, but he does not always go into great detail how. In“Society Must Be Defended”, Hobbes’s reactions against the politicalhistoricism o...
PHILOSOPHY AS ART IN ARISTOTLE'SPROTREPTICUS
Güremen, Refik (Wiley, 2020-07-01)
Observing certain affinities with Plato'sAlcibiades I, this paper argues that a distinction betweencare(epimeleia) of the soul and philosophy as its art (techne) is reflected in Aristotle'sProtrepticus. On the basis of thi...
Description And Narration Of 14 Anatolian Cities In The 18Th Century
Akder, Feyza (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2020-6-30)
Claude Aubriet was a French artist who worked in the Jardin du Roi. In 1699 French botanist Joseph Pitton de Tournefort made Aubriet an offer of an expedition to the Levant. They were off to develop Tournefort's classifica...
Fantasy, Counter-fantasy, and Meta fantasy in Hobbes's and Butler's Accounts of Vulnerability
Grıffıth, James Edmond Carr (2020-06-01)
Hobbes and Butler both conjure images of an abandoned infant in their respective discussions of vulnerability. Leviathan uses this image to discuss original dominion, or natural maternal right over the child, while for But...
Travmanın Nitel ve Öznel Yönlerine Bir Bakış: Öyküsel Terapi Yaklaşımları
İKİZER, Gözde (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2020-2-28)
1990’ların başından bu yana, öyküsel terapiler ruh sağlığı alanındaki uzmanlar tarafından daha yaygın olarak kullanılır hale gelmiştir. Yakın zamanda öyküsel terapinin, travma-odaklı yaklaşımlar gibi, daha özelleşmiş biçim...
Vaka İncelemesi: Bir Obsesyon Nevrozu Vakasının Psikanalitik Kuram Üzerinden İncelenmesi Örneği
POLAT, Makbule Su; Gençöz, Faruk (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2020-2-28)
Söz konusu çalışma obsesyon nevrozunun çeşitli semptomlarını sergilediği düşünülen bir kişinin psikoterapi seanslarının kuramsal incelemesidir. Obsesyon nevrozunun semptomatolojisinin günümüzde aldığı görünümlere getirileb...
HOŞ BİR KASABANIN ŞİDDETE VARAN ÖYKÜSÜ: PLEASENTVILLE’DE BELİRSİZLİĞİ YÖNET(EME)MEK
KÜÇÜKKÖMÜRLER, Sanem (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2020-2-28)
Her şeyin belirli bir sistematik içinde ilerlediği bir kasabaya farklı bir yerden gelen iki genç belirsizliği getirir. Daha önce farklı durumlar, değerlendirmeler, davranışlar ve seçimler olabileceğine ilişkin hiçbir şüphe...
Ruh Sağlığı Alanında Genetik ve Çevre: İkiz Araştırmaları
BAŞTEMUR, Şule; KURŞUNCU, Mustafa Alperen (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2020-2-28)
Bu çalışmanın amacı, psikiyatri ve psikoloji alanları için önemli bir bilgi kaynağı olan ikiz araştırmalarının betimlenmesidir. İkiz araştırmaları, çevre ve kalıtım arasındaki sınırları belirlemeye odaklanmaktadır. Özellik...
Citation Formats