Hide/Show Apps

Department of Philosophy, Article

Browse
Search within this collection:

Filters

Entity Type
Publication (116)

Has File(s)
No (96)
Yes (20)

Author
Baç, Mutlu Murat (10)
Karademir, Aret (10)
Güremen, Refik (8)
İbrahimhakkıoğlu, Fulden (7)
Grıffıth, James Edmond Carr (6)

Subject
Philosophy (23)
Aristotle (4)
Foucault (4)
Arts and Humanities (miscellaneous) (3)
General Psychology (3)

Date Issued
1988 - 1989 (1)
1990 - 1999 (5)
2000 - 2009 (25)
2010 - 2020 (85)

Recent Submissions

An Algorithmic Metaphysics of Self-Patterns
Benı, Majıd Davoody (Frontiers Media SA, 2020-12-01)
The paper draws on an algorithmic criterion to demonstrate that the self (as initially described in Shaun Gallagher's a pattern theory of self) is a composite, scattered, and patterned object. It also addresses the questio...
An integrative explanation of action
Benı, Majıd Davoody (Elsevier BV, 2020-12-01)
The Predictive Processing Theory (PP) and its foundational Free Energy Principle (FEP) provide a unifying theoretical groundwork that subsumes theories of perception, cognition, and action. Recently Colin Klein (2018) cont...
Analitik Felsefe Diye Bir Felsefe Okulu Var Mıdır?
Tümkaya, Serdal (2020-12-01)
Analitik gelenek kendisini diğer felsefi okullardan berraklık, kesinlik, mantıksal titizlik ve daraltılmış odaklı olmak gibi özelliklerle ayırt etmeye çalışmıştır. Buna rağmen analitik felsefe büyük kümesinin içerisinde ba...
Work and Justice Without Moral Content in Hesiod’s Works and Days
Güremen, Refik (2020-10-01)
According to Michael Gagarin, Hesiod’s notion of dikê is not a moral notion, and it has to be disassociated from the moral connotations that it will start to assume later in the fifth century. For Gagarin, an ad hoc settle...
Phaidon’da ruhun ölümsüzlüğü: karşıtların döngüselliği argümanı (70c-72a)
Güremen, Refik (2020-10-01)
Bu yazı, Phaidon diyaloğunda Sokrates’in ruhun ölümsüzlüğünü ispatlamak için öne sürdüğü argümanlardan biri olan Karşıtların Döngüselliği argümanını değerlendirmektedir. Argümanın merkez terimleri olan “yaşıyor olma” ve “...
The Leviathan Becoming a Cephalophore: Primogeniture and the Transition from Sovereignty to Governmentality
Grıffıth, James Edmond Carr (2020-09-01)
For Foucault, Hobbes is important for the transition from sovereignty to governmentality, but he does not always go into great detail how. In“Society Must Be Defended”, Hobbes’s reactions against the politicalhistoricism o...
PHILOSOPHY AS ART IN ARISTOTLE'SPROTREPTICUS
Güremen, Refik (Wiley, 2020-07-01)
Observing certain affinities with Plato'sAlcibiades I, this paper argues that a distinction betweencare(epimeleia) of the soul and philosophy as its art (techne) is reflected in Aristotle'sProtrepticus. On the basis of thi...
Description And Narration Of 14 Anatolian Cities In The 18Th Century
Akder, Feyza (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2020-6-30)
Claude Aubriet was a French artist who worked in the Jardin du Roi. In 1699 French botanist Joseph Pitton de Tournefort made Aubriet an offer of an expedition to the Levant. They were off to develop Tournefort's classifica...
Fantasy, Counter-fantasy, and Meta fantasy in Hobbes's and Butler's Accounts of Vulnerability
Grıffıth, James Edmond Carr (2020-06-01)
Hobbes and Butler both conjure images of an abandoned infant in their respective discussions of vulnerability. Leviathan uses this image to discuss original dominion, or natural maternal right over the child, while for But...
Travmanın Nitel ve Öznel Yönlerine Bir Bakış: Öyküsel Terapi Yaklaşımları
İKİZER, Gözde (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2020-2-28)
1990’ların başından bu yana, öyküsel terapiler ruh sağlığı alanındaki uzmanlar tarafından daha yaygın olarak kullanılır hale gelmiştir. Yakın zamanda öyküsel terapinin, travma-odaklı yaklaşımlar gibi, daha özelleşmiş biçim...
Vaka İncelemesi: Bir Obsesyon Nevrozu Vakasının Psikanalitik Kuram Üzerinden İncelenmesi Örneği
POLAT, Makbule Su; Gençöz, Faruk (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2020-2-28)
Söz konusu çalışma obsesyon nevrozunun çeşitli semptomlarını sergilediği düşünülen bir kişinin psikoterapi seanslarının kuramsal incelemesidir. Obsesyon nevrozunun semptomatolojisinin günümüzde aldığı görünümlere getirileb...
HOŞ BİR KASABANIN ŞİDDETE VARAN ÖYKÜSÜ: PLEASENTVILLE’DE BELİRSİZLİĞİ YÖNET(EME)MEK
KÜÇÜKKÖMÜRLER, Sanem (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2020-2-28)
Her şeyin belirli bir sistematik içinde ilerlediği bir kasabaya farklı bir yerden gelen iki genç belirsizliği getirir. Daha önce farklı durumlar, değerlendirmeler, davranışlar ve seçimler olabileceğine ilişkin hiçbir şüphe...
Ruh Sağlığı Alanında Genetik ve Çevre: İkiz Araştırmaları
BAŞTEMUR, Şule; KURŞUNCU, Mustafa Alperen (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2020-2-28)
Bu çalışmanın amacı, psikiyatri ve psikoloji alanları için önemli bir bilgi kaynağı olan ikiz araştırmalarının betimlenmesidir. İkiz araştırmaları, çevre ve kalıtım arasındaki sınırları belirlemeye odaklanmaktadır. Özellik...
Ben-Tovim Walker Beden Tutum Ölçeği (BTWÖ)’nin Türkçe Formunun Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi
Mahperi ULUYOL, Fatma; BARIŞKIN, Elif (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2020-2-28)
Beden memnuniyetsizliğinin yeme bozukluğu gelişme riskini önemli oranda arttırması, bu yapıyı yordayacak güçlü ölçüm araçlarına ihtiyaç doğurmaktadır. Bu çalışmanın amacı da Ben-Tovim Walker Beden Tutum Ölçeği (Ben-Tovim W...
Lacanyen Yaklaşımda Cinsiyetlenme ve Histeri Nevrozu
AYDOĞ, Sezin (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2020-2-28)
Psikanalitik yaklaşımda cinsiyet ayrımı, kişinin anatomisinden öte bir noktada değerlendirilmektedir. Lacan, cinsiyet ayrımının simgeselde gösterilmesinin imkansız olduğunu öne sürmüş ve cinsiyetlenmeyi mantıktan aldığı fo...
The importance of mothers’ self cohesion when their children diagnosed with cancer (eng)
Yurduşen, Sema; Akyüz, Canan; Gençöz, Faruk (LookUs Bilisim A.S., 2020)
Kanser tanısı almış bir çocuğa sahip olmanın anneler üzerinde muazzam etkileri vardır. Genelde anneler duygularını “bir parçamı kaybediyormuşum gibi” şeklinde tanımlarlar. Bu travmatik deneyimin annelerin psikolojileri...
ARISTOTLE ON ONTOLOGICAL PRIORITY
Ünlü, Hikmet (2020-01-01)
There are several passages in the Metaphysics where Aristotle explains ontological priority in terms of ontological dependence, but there are others where he seems to adopt a teleological conception of ontological priority...
ARISTOTLE, HEIDEGGER, AND THE MEGARIANS
Ünlü, Hikmet (2020-01-01)
This paper examines Aristotle's analysis of unenacted capacities to show the role they play in his discovery of the concept of actuality. I first argue that Aristotle begins Metaphysics IX by focusing on active and passive...
The Role of Gender and Education on Decision-Making
Jacques, Mostert; Osman, Gulseven (Walter de Gruyter GmbH, 2019-12-1)
<jats:title>Abstract</jats:title><jats:p>In this article we investigated the predominance of six unique dimensions of decisionmaking. We defined those dimensions as rationality, acuity, autonomy, openness, control, and emo...
A Cartesian Rereading of Badiou's Political Subjectivity
Grıffıth, James Edmond Carr (Philosophy Documentation Center, 2019-12-01)
This article traces the consequences for Badiou's political subjectivity if his understanding of the Cartesian subject is incorrect. For Badiou, the faithful subject, political and otherwise, is formed through fidelity to ...