Department of Philosophy, Conference / Seminar

Browse
Search within this collection:

Filters

Entity Type
Publication (44)

Has File(s)
No (44)

Author
İbrahimhakkıoğlu, Fulden (5)
Akçelik, Oğuz (4)
Aydın Bayram, Selma (4)
Bağçe, Samet (3)
Kadıoğlu, Dilek (3)

Subject
Philosophy (4)
Quine (2)
Animal Spirit (1)
Anterograde amnesia (1)
Anthropocentrism (1)

Date Issued
1998 - 1999 (1)
2000 - 2009 (17)
2010 - 2019 (21)
2020 - 2021 (5)

Item Type
Conference Paper (35)
Workshop (1)

Recent Submissions

On Spiritual Activism: Rethinking Feminist Praxis with Anzaldua, Lorde, and Nietzsche
İbrahimhakkıoğlu, Fulden (2021-06-03)
Doğal Bir Tür Olarak Duygular
Yaylım, Berk (2021-04-30)
Feminist Özen Etiği
İbrahimhakkıoğlu, Fulden (2021-04-03)
12 angry men” ve “12”: adaleti sağlama sürecinde ahlaki meselelere dair
Aydın Bayram, Selma (2020-12-01)
Deep learning-based image transmission through a multi-modefiber
Kürekçi, Şahin; Odabaş, Ekrem; Temur, Tarık; Afshari, Gilda; Yüce, Emre (null; 2020-04-09)
Image transmission through a multi-mode fiber is a difficult task given the complex interference of light through the fiber that leads to random speckle patterns at the distal end of the fiber. With traditional methods and...
Thomas Hobbes'un Computatio Sivelogica’ sına dair genel notlar
Bağçe, Samet (null; 2019-12-31)
Thomas Hobbes (1588-1679) daha çok siyaset felsefesinden ötürü meşhur olarak addedilir her ne kadar John Watkins’in haklı olarak iddia ettiği gibi siyaset felsefesinin, onun tabiat felsefesinden türetilmiş olsa da. Oysa dö...
Ontolojik natüralizm ve yöntemsel natüralizm birbirini dışlar: deneysel parapsikolojinin düşündürdükleri üzerine
Tümkaya, Serdal (Mantık Derneği Yayınları; 2018-12-31)
In analytic Western philosophy, it is said to be two versions of naturalism. The first one is ontological and the second is methodological. Ontological version suggests that there are no supernatural entities. The methodol...
Geleneksel Olmayan Platoncu Matematik Felsefelerinde Matematik Nesneler
Kadıoğlu, Dilek (2018-12-01)
Matematiksel Pratiğe Sadık Kalmak: Penelope Maddy'nin Kaçınılmazlık Argümanına İtirazları
Kadıoğlu, Dilek (2018-12-01)
Yirminci Yüzyılda Duygu Teorileri: Bilişsel ve Bedensel
Yaylım, Berk (2018-10-30)
Gerek felsefe tarihi boyunca gerek de 19. Yüzyılın sonlarına doğru psikoloji disiplininin oluşmasından sonra olsun duyguların ne olduğu ya da zihinsel dünyamızda nasıl bir etkiye sahip olduğu sıklıkla ilgi çekmiştir ve inc...
Dağınık Mücadeleler: Feminist Etik ve Hazzın Siyaseti
İbrahimhakkıoğlu, Fulden (2018-09-04)
Creating a Magic World: Punk, DIY Culture and Feminist Ethics in Contemporary Turkey
İbrahimhakkıoğlu, Fulden (null; 2018-07-03)
This essay offers an analysis of Istanbul based feminist punk acts. Through music, protest, art, and zines, feminist punks do not only seek to negate the prevalent misogyny sedimented in hardcore/punk culture and beyond, b...
The Modal-Epistemic Square of Opposition and its Applications
Akçelik, Oğuz (null; 2018-05-02)
Soru Paradoksu (Bir Meleğe Soru Sormak)
Kadıoğlu, Dilek (2017-12-01)
A Decision Procedure Model for Findingthe Missing Premise in Automated Reasoning
Akçelik, Oğuz; Zambak, Aziz Fevzi (null; 2017-08-10)
Doğalcı epistemoloji: epistemolojinin inkarı mı asimilasyonu mu?
Tümkaya, Serdal (null; 2017-07-01)
Bu çalışmamda Quine’ın epistemolojinin doğallaştırılması gerektiği yönündeki önerisinin epistemolojinin ölüm ilanı olduğunu iddia eden Luciano Floridi’ye karşı çıkıyorum. Floridi başka birçok felsefeci gibi genel olarak fe...
Önermeler Mantığında AnlambilimselEksiksizlik İspatları ve Meta-Mantıksal Yorumlamaları
Akçelik, Oğuz (null; 2017-06-29)
Bu çalışmada, önermeler mantığı dizgeleri ile bu dizgelerin anlambilimsel (semantik) yorumlamalarında eksiksizlik teoremlerive bu teoremlerin meta-mantıksal yorumlamaları incelenecektir.İlk bölümde, önermeler mantığı dizge...
PLATO’S ATTITUDE TOWARDS WOMEN
Işıkgil, Sena (2017-05-18)
In Ancient Greece, especially in Classical Athens, women are generally identified as intellectually inferior beings compared to men. Women are not seen as self-sufficient individuals, and they do not have equal rights with...
Thinking the Anachronistic Sovereign With Judith Butler: The Question of Gender in the Global War on Terrorism
İbrahimhakkıoğlu, Fulden (null; 2017-04-05)
In “Indefinite Detention,” Judith Butler identifies an anachronistic sovereign that emerges within the practices around national security. Sovereignty serves here as a decisive mechanism that pertains to whose life shall c...
Thomas Nagel is at bottom not an anti physicalist but a defender of it
Tümkaya, Serdal; Şen, Aysun (2016-09-09)
Contrary to what many philosophers believe, Thomas Nagel tends to believe that (though not a strong but) a weaker form of physicalism is true. What he argues against are certain sorts of physicalism: scientistic, reduction...
Citation Formats