Department of Philosophy, Conference / Seminar

Browse
Search within this collection:

Filters

Entity Type
Publication (51)

Has File(s)
No (51)

Author
Aydın Bayram, Selma (8)
İbrahimhakkıoğlu, Fulden (6)
Akçelik, Oğuz (4)
Bağçe, Samet (3)
Kadıoğlu, Dilek (3)

Subject
Philosophy (4)
Quine (2)
Animal Spirit (1)
Anterograde amnesia (1)
Anthropocentrism (1)

Date Issued
1998 - 1999 (1)
2000 - 2009 (17)
2010 - 2019 (21)
2020 - 2023 (12)

Item Type
Conference Paper (41)
Workshop (1)

Recent Submissions

Artificial Blue Light Exposure: A Facilitator of Akratic and Enkratic Action?
Akkökler Karatekeli, Büşra (2023-11-01)
ETHICAL ISSUES IN TECHNOLOGY DESIGN AND PRODUCTION PROCESS: HUMAN-COMPUTER INTERACTION (HCI) AND GENDER FACTOR
Aydın Bayram, Selma (2023-10-23)
İnsan Geliştirme Teknolojileri Özelinde Biyomedikal Gelişmeler: Etik Bağlamda Bir Değerlendirme
Aydın Bayram, Selma (2023-02-28)
Decolonizing the Imagination: Art, Epistemic Resistance, and Feminist Solidarity with Asylum Seekers
İbrahimhakkıoğlu, Fulden (2023-01-20)
Sürdürülebilir Bir Çevre ama Kimin için Sürdürebilir?
Aydın Bayram, Selma (2022-12-19)
ODTÜlü Lisansüstü Öğrenciler Felsefi olarak Bilgiyi Tartışıyor: Bilgi nedir? Bilginin Toplumsal dönüşümü
Aydın Bayram, Selma (2022-11-05)
Aristotle on Melissus (Physics III.6)
Güremen, Refik (2021-09-29)
On Spiritual Activism: Rethinking Feminist Praxis with Anzaldua, Lorde, and Nietzsche
İbrahimhakkıoğlu, Fulden (2021-06-03)
Doğal Bir Tür Olarak Duygular
Yaylım, Berk (2021-04-30)
Feminist Özen Etiği
İbrahimhakkıoğlu, Fulden (2021-04-03)
12 angry men” ve “12”: adaleti sağlama sürecinde ahlaki meselelere dair
Aydın Bayram, Selma (2020-12-01)
Deep learning-based image transmission through a multi-modefiber
Kürekçi, Şahin; Odabaş, Ekrem; Temur, Tarık; Afshari, Gilda; Yüce, Emre (null; 2020-04-09)
Image transmission through a multi-mode fiber is a difficult task given the complex interference of light through the fiber that leads to random speckle patterns at the distal end of the fiber. With traditional methods and...
Thomas Hobbes'un Computatio Sivelogica’ sına dair genel notlar
Bağçe, Samet (null; 2019-12-31)
Thomas Hobbes (1588-1679) daha çok siyaset felsefesinden ötürü meşhur olarak addedilir her ne kadar John Watkins’in haklı olarak iddia ettiği gibi siyaset felsefesinin, onun tabiat felsefesinden türetilmiş olsa da. Oysa dö...
Ontolojik natüralizm ve yöntemsel natüralizm birbirini dışlar: deneysel parapsikolojinin düşündürdükleri üzerine
Tümkaya, Serdal (Mantık Derneği Yayınları; 2018-12-31)
In analytic Western philosophy, it is said to be two versions of naturalism. The first one is ontological and the second is methodological. Ontological version suggests that there are no supernatural entities. The methodol...
Geleneksel Olmayan Platoncu Matematik Felsefelerinde Matematik Nesneler
Kadıoğlu, Dilek (2018-12-01)
Matematiksel Pratiğe Sadık Kalmak: Penelope Maddy'nin Kaçınılmazlık Argümanına İtirazları
Kadıoğlu, Dilek (2018-12-01)
Yirminci Yüzyılda Duygu Teorileri: Bilişsel ve Bedensel
Yaylım, Berk (2018-10-30)
Gerek felsefe tarihi boyunca gerek de 19. Yüzyılın sonlarına doğru psikoloji disiplininin oluşmasından sonra olsun duyguların ne olduğu ya da zihinsel dünyamızda nasıl bir etkiye sahip olduğu sıklıkla ilgi çekmiştir ve inc...
Dağınık Mücadeleler: Feminist Etik ve Hazzın Siyaseti
İbrahimhakkıoğlu, Fulden (2018-09-04)
Creating a Magic World: Punk, DIY Culture and Feminist Ethics in Contemporary Turkey
İbrahimhakkıoğlu, Fulden (null; 2018-07-03)
This essay offers an analysis of Istanbul based feminist punk acts. Through music, protest, art, and zines, feminist punks do not only seek to negate the prevalent misogyny sedimented in hardcore/punk culture and beyond, b...
The Modal-Epistemic Square of Opposition and its Applications
Akçelik, Oğuz (null; 2018-05-02)
Citation Formats