Department of Chemistry, Conference / Seminar

Browse
Search within this collection:

Filters

Entity Type
Publication (190)

Has File(s)
No (183)
Yes (7)

Author
Esentürk, Okan (19)
Zora, Metin (16)
Toppare, Levent Kamil (14)
Çırpan, Ali (14)
Çoruh, Nursen (11)

Subject
Chemistry (15)
Chemistry, multidisciplinary (7)
Chemistry, Multidisciplinary (6)
Condensed Matter Physics (5)
Biophysics (3)

Date Issued
1991 - 1999 (14)
2000 - 2009 (52)
2010 - 2019 (124)

Recent Submissions

Synthesis and Characterization of a Quinoxaline and Benzodithiophene Comprising Multifunctional Polymer
Özdemir Hacıoğlu, Şerife; Yaşa, Mustafa; Depçi, Tolga; Göker, Seza; Toppare, Levent Kamil (null; 2019-12-03)
Conducting polymers have gained great interest recently due to their fascinating properties such as; solution processability, easy band gap alternation via structural modification, low cost and flexibility. Conducting poly...
The model selection methods for sparse biological networks
Purutçuoğlu Gazi, Vilda; Kaygusuz, Mehmet Ali (null; 2019-10-30)
It is still crucial problem to estimate high dimensional graphical models and to choose the regularization parameter in dependent data. There are several classical methods such as Akaike’s information criterion and Bayesia...
Optical Properties of Active Pharmaceutical Ingredients in Terahertz Region
Aytekin, Yusuf Samet; Köktürk, Mustafa; Zaczek, Adam; Korter, Timothy; Heilweil, Edwin; Esentürk, Okan (2019-10-29)
β-Fonksiyonel alfa-amino fosfonat türevlerinin sentezlenmesi
Polat Çakır, Sıdıka; Doğan, Özdemir; Beksultanova, Nurzhan (2019-10-15)
Aziridin kimyası üzerine yapılan son çalışmalar özellikle bunların asimetrik yöntemler kullanılarak sentezlenmesi ve aziridin halkalarının regioselektif halka açılım raksiyonları üzerinedir. Gerilimli olan aziridin halkası...
DNA metilasyonunun DNA yapısı ve DNA -doksorubisin etkileşimleri üzerindeki etkileri
Çavdar, Gözdem; Persil Çetinkol, Özgül (null; 2019-10-10)
Epigenetiğin, kanser dahil olmak üzere birçok hastalıkta rol oynadığı bilinmektedir. Epigenetik modifikasyonlardan DNA metilasyonunun, her zincirde birer tane olmak üzere 2 metillenmiş sitozin içeren DNA’ların kararlılığın...
Development of Non-Invasive and Biocompatible Thin Film Micro-Extraction Contact Lens Type Devices Compatible for In Vivo Metabolomics Investigations from Eye Surface
Nalbant, Atakan Arda; Boyacı, Ezel (2019-09-01)
Solid phase microextraction (SPME), is a sampling and samp- le preparation technique in which the extraction of analytes is based on an equilibrium established between a sample and ext- ractive phase coated on a tip of a ...
Effects of linkers between coumarin units on determination of sodium and potassium
Tan, Duygu; Akdağ, Akın (2019-03-31)
Synthesis and characterization of Fe-Mn oxide nanowires and their catalytic activities towards oxygen evolution reaction
Çetin, Asude; Onal, Ahmet; Nalbant Esentürk, Emren (2019-03-31)
New class of red absorbing activatable PDT drugs
Almammadov, Toghrul; Atakan, Gizem; GÜNAYDIN, GÜRCAN; Günbaş, Emrullah Görkem; Kolemen, Safacan (2019-03-31)
Synthesis of heterocyclic molecules from N-propargylic β- enaminones
Zora, Metin (null; 2019-03-17)
Recently, pyrroles, pyridines, 1,4-oxazepines and 1,4-thiazepines have emerged as valuable compounds in the design and synthesis of novel biologically active agents that display prominent medicinal activities. Therefore, d...
Afet sakınımında özel gereksinimli bireyler için geliştirilecek mekansal planlama ilkeleri
Orhan, Ezgi; Keskinok, Hüseyin Çağatay (null; 2019-02-12)
Bu çalışma, sosyal yapı içindeki kırılgan grupların afetlere karşı dirençli kılınmasını sağlamak amacıyla mekânsal planlama ilkelerinin geliştirilmesi gereğini vurgulamaktadır. Kentsel alanda demografik, ekonomik, kültürel...
PbSe Nanorods for hybrid solar cells: Optimization of synthesis protocols and investigation of surface stability
Haciefendioglu, Tugba; Asil Alptekin, Demet (2018-11-05)
Multiple Exciton Generation (MEG) concept has been reported to be one of the most effective method to exceed 33% Shockley-Queisser theoretical limit. According to the recent reports, 2-D nanostructures are better alternati...
Synthesis of Luminescent Borate Compounds and Multi Functional Mesoporous Silicates for Poor Water Soluble Drug’s Delivery
YILMAZ, AYŞEN (null; 2018-10-01)
The luminescence properties of inorganic materials could be potentially employed for dosimetric purposes in the case of radiation accident or radiological terrorism where conventional monitoring has not been established. T...
Effect of geofoam location and density on the improvement of buried flexible pipe
Söylemez, Berkan; Huvaj Sarıhan, Nejan (2018-09-16)
In this study, the effects of geofoam location and density for buried pipelines is investigated in laboratory physical model tests. Experiments are conducted in a box having 1 m x 1 m area and 0.6 m height, where a clean s...
Yarı Şeffaf Organik Güneş Gözeleri
Toppare, Levent Kamil; Hizalan, Gonul; Alpugan, Ece; Ünalan, Hüsnü Emrah; Çırpan, Ali (2018-09-12)
Organik güneş gözelerinde genelde aluminyum, gümüş, altın elektrotlar üst elektrot olarak kullanılmaktadır. Bu elektrot malzemelerinin kaplanması yüksek maliyet gerektiren vakum sistemleri gerektirmektedir. Bunun yanısıra ...
The impact of [1,2,5]Chalcogenazolo[3,4-f]-Benzo[1,2,3]Triazole structure on the optoelectronic properties of a conjugated polymer
Toppare, Levent Kamil; Aydan, Ecem; Göker, Seza (null; 2018-09-12)
The use of conjugated polymers as an active layer in electrochromic (EC) devices 1,2 and organic solar cells (OPVs) 3,4 became an outstanding research area in the latest century due to their ease of processability, fast sw...
Buharlı methanol reformlama Reaksiyoundan Silika Aerojel Destekli Katalizör ile hidrojen Üretimi
Değirmencioğlu, Pınar; Sezgi, Naime Aslı; Doğu, Timur (2018-09-03)
Giderek azalmakta olan fosil yakıtlar ve bunların çevrede yol açtığı problemler düşünülerek son yıllarda artan nüfusun da ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik fosil olmayan temiz enerji kaynağı arayışı öne çıkmaktadır. Karbon...
One-pot synthesis of functionalized 1,4-thiazepine derivatives from N-(2,4-pentadiynyl)-beta-enaminones
Yılmaz, Elif Serel ; Kelgökmen, Yılmaz ; Zora, Metin (2018-08-23)
Polymers with benzodithiophene and a series of electron acceptors: Comparison of direct arylation polymerization and Stille cross-coupling for device performance
Göker, Seza; Bura, Thomas; Hizalan, Gonul; Toppare, Levent Kamil; Leclerc, Mario (2018-08-19)
Synthesis of 2,4,5-trisubstituted pyridines from N-propargylic beta-enaminones
Zora, Metin; Kelgökmen, Yılmaz (2018-08-19)