Türkiye’de yaşam memnuniyetine ilişkin mekȃnsal bir eşitsizlik analizi

2016-8
Önemli, M. Burak
Aydıner Avşar, Nursel
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de yaşam memnuniyetine ilişkin bölgeler arası eşitsizliği mekânsal bir perspektifte incelemektir. Çalışmada, 2013 Yaşam Memnuniyeti Araştırması mikro verileri kullanılmıştır. Analize ilişkin en temel sorun, anket sorularının ordinal ölçekli olması ve söz konusu cevap kategorilerinin bireyler için eşit aralık ifade etmek zorunda olmamasıdır. Çalışmada, ilk olarak bu ölçek sorununu çözmeye yönelik alternatif eşitsizlik ölçütleri incelenmiş ve il bazında mutluluk eşitsizliği endeksi hesaplanmıştır. Sonrasında ise mekânsal yaklaşıma dayalı bir analizle, yaşam memnuniyeti eşitsizliği illerin gelişmişlik düzeyi ile ilişkilendirilmiştir. Analiz sonucunda, yüksek gelişmişlik gruplarındaki iller için gelişmişlik düzeyi arttıkça, düşük gelişmişlik düzeyindeki iller içinse gelişmişlik düzeyi azaldıkça mutluluk eşitsizliğinin arttığı görülmüştür.

Suggestions

Türkiye’de Yaya Tutumları ve Yaya Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.
Serin, Gizem; Öz, Cansu; Öz, Bahar; Lajunen, Timo (2018-04-01)
The aim of this study was to examine the relationship between pedestrian safety attitudes and pedestrian behaviors by using the attitude questionnaire developed for this study. For this purpose, in the process of data collection, the data were collected from a total of 553 pedestrians whose age ranged from 18 to 55 by using the newly developed Pedestrian Attitude Questionnaire and Pedestrian Behavior Scale developed by Nordfjærn ve Şimşekoğlu (2013). Exploratory factor analysis for the newly developed Pedes...
An investigation for maturity level and roadmap of unmanned aerial vehicle technologies in Turkey
Türk, Afşar; Çakır, Serhat; Department of Science and Technology Policy Studies (2020-10)
This research aims to investigate problems, needs of the UAV industry, and required actions for the future in Turkey, to determine technological maturity criteria, and to prepare a technology roadmap. Qualitative data collected through interviews with actors from institutions/enterprises operating in the UAV industry is analysed, and inferences about the Turkish UAV industry are made, and suggestions for findings are developed. Twenty statements prepared to determine the technology goals for the Turki...
Planning As A Tool For Modernization In Turkey: The Case Of Hermann Jansen’s Plan For Mersin
Beyhan, Burak; Uğuz, Selçuk (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2012-12-1)
Early 20th century urban development plans and regulations as the culmination of the efforts made for the modernization of the cities constitute a special and substantive domain of focus for the historical analysis of cities in terms of understanding the nature and objectives of planning today. Yet, except for big cities such as Ankara, İstanbul, İzmir, Adana and Bursa, most of the cities in Turkey are not studied in depth within such a context. Unfortunately, those studies conducted for both big and small ...
Türkiye’de aile içi kuşaklararası ilişki dinamiklerinin üç kuşak boyunca incelenmesi: Ankara, Muğla, Mardin’de yaşlılar ve yaşlı yakınları
Kalaycıoğlu, Hediye Sibel(2013-12-31)
Önerilen çalışmada, Türkiye’nin üç farklı ilindeki aile içi kuşaklararası ilişki dinamiklerinin üç kuşak üzerinden incelenmesi hedeflenmektedir. Bu inceleme sırasında, literatürde yer alan farklı perspektifler göz önünde bulundurulacak, sadece kuşaklararası dayanışma değil aynı zamanda olası kuşaklararası çatışma ve karşıtdeğerlilikler de çalışmanın odağında tutulacaktır. Üç kuşak boyunca incelenecek kuşaklararası ilişki dinamikleri aynı zamanda bize kuşaklararasında yaş bütünlüğünün (age integration) ne ka...
Evolution Of Turkish Movie Cluster: A Social Network Analysis Perspective
Beyhan, Burak; Erkılıç, Hakan (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2020-12-30)
The aim of this paper is to shed some light on the evolution of Turkish movie cluster in Istanbul via elaboration of, on the one hand, the development of social networks in Turkish cinema by analyzing the relationships between the directors and screenwriters involved in the production of movies, and on the other hand, the importance of role and positions of these agents in the innovativeness in the network. For this purpose, the deterministic methods of social network analysis (SNA) are used together with a...
Citation Formats
M. B. Önemli and N. Aydıner Avşar, “Türkiye’de yaşam memnuniyetine ilişkin mekȃnsal bir eşitsizlik analizi,” ODTÜ Gelişme Dergisi, vol. 43, no. 2, pp. 607–634, 2016, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://www2.feas.metu.edu.tr/metusd/ojs/index.php/metusd/article/view/842.