Hide/Show Apps

Keynesgil Finansal Düzenlemelerden Finansallaşmaya: iktisat Literatürü Ve ABD Ekonomisinin Finansallaşmasına Tarihsel Bir Bakış

Download
2008-6
Orhangazi, Özgür
Basta ABD ekonomisi olmak üzere hem merkez hem de çevre ülke ekonomilerinde finansal piyasaların, iliskilerin, kurumların ve islemlerin boyutları ve önemi özellikle son yirmi-yirmibes senede muazzam düzeyde arttı. Öyle ki, kapitalist sistemin su an içinde bulunduğu asamayı nitelemek için sıkça kullanılan küresellesme ve neoliberalizm kavramlarına bir üçüncüsü olarak ‘finansallasma’ eklendi. Bu makalede, Keynesgil birikim sürecinin çesitli kural ve kısıtlamalarla düzenlenmis finansal sisteminin yerini, giderek artan oranda düzenleme dısı bırakılan finansal iliskilere bırakmasının neden ve sonuçları tartısılmaktadır. Finansallasma olarak adlandırılan bu süreci kökenleri ve sonuçları itibariyle analitik olarak anlamak için tarihsel bir perspektif sunulmakta ve bu bağlamda ABD ekonomisindeki eğilimler nicel olarak incelenmektedir.