Muhasebe Eğitiminin İşletmelerin Taleplerini Karşılama Düzeyi: Türkiye Örneği

2001
Çürük, Turgut
Doğan, Zeki
Çevresel Belirleme Teorisi ile ilgili literatürdeki mevcut genel kabul görmüş görüşe göre bir ülkenin muhasebe eğitim sistemi ülkenin içinde bulunduğu çevresel faktörler dikkate alınarak kendi gereksinmelerine cevap verebilecek şekilde oluşturulmalıdır. Her ne kadar gelişmekte olan ülkelerdeki muhasebe eğitim sistemi çoğunlukla gelişmiş ülkelerden transfer edilmiş olması nedeni ile kendi ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kaldığı literatürde sıkça ileri sürülmekte ise de, gelişmekte olan ülkelerdeki muhasebe eğitiminin ülke şartlarına uygunluğu ile ihtiyaçlarına cevap verme düzeylerinin tespitine yönelik uygulamalı çalışma sayısı oldukça sınırlıdır. Bu çalışma gelişmekte olan ülke konumunda bulunan Türkiye’de yoğun olarak üniversitelerde verilmekte olan muhasebe eğitiminin, bu ülkedeki mevcut işletmelerin gereksinmelerine cevap verip vermediğini analiz etmeyi amaçlamıştır. Çalışmanın sonuçları Türkiye’deki üniversitelerde verilen muhasebe eğitiminin işletmelerin taleplerini tam olarak karşılar düzeyde olmadığına dair önemli veriler sunmaktadır.
ODTÜ Gelişme Dergisi

Suggestions

The critical analysis of alternative local government experiences in Turkey: the case of Hozat Municipality
Bozkurt, Engin; Ersoy, Melih; Department of Urban Policy Planning and Local Governments (2011)
When analyzed within Marxist theory understandings, local governments can be considered as a body of administrative, political, social and economic relations which are defined in a certain spatial scale based on uneven development of capital accumulation. This definition removes the local governments from the context of a simple organizational-administrative problem and places them into a political context. Hence, as experience and strategies of socialist customs in our country is investigated regarding loc...
The Impact of the University Entrance Exam on EFL Education in Turkey: Pre-service English Language Teachers' Perspective
Hatipoğlu, Çiler (Elsevier BV; 2016-04-17)
The values and world views of different nations are reflected in their educational systems (Barnwell 1996). The methodologies they use to train language teachers and to assess language proficiency not only mirror and reinforce general attitudes about language and language learning but also create closed systems that are usually highly resistant to change and innovation (Locastro 1990). Language teachers' experiences as testees shape their beliefs about assessment, inform their teaching and play a central ro...
An assessment of Turkish elementary teachers in the context of education for sustainable development
Sağdıç, Ali; Şahin, Elvan (2016-06-01)
The purpose of the current study is to describe beliefs, perceived barriers and teaching strategy preference of elementary teachers with respect to education for sustainable development. The sample of research survey consisted of 211 elementary teachers who are also participant of projects on environmental education entitled Green Pack and Eco-schools. The data were collected by three different scale entitled “beliefs on education for sustainable development scale”, “barriers towards education for sustainab...
The role of carbon pricing in the Paris agreement
Arı, İzzet; Sarı, Ramazan (Routledge, 2019-09-01)
The Relationship between Environmental Moral Reasoning and Environmental Attitudes of Pre-Service Science Teachers
Tuncay Yüksel, Büşra; Yılmaz Tüzün, Özgül; Teksöz, Gaye (2011-01-01)
The aim of the present study was to investigate the relationship between environmental moral reasoning patterns and environmental attitudes of 120 pre-service science teachers. Content analysis was carried out on participants’ written statements regarding their concerns about the presented environmental problems and the statements were labeled as ecocentric, anthropocentric, and non-environmental according to their meanings. Then, descriptive and inferential analyses were conducted on the calculated frequen...
Citation Formats
T. Çürük and Z. Doğan, “Muhasebe Eğitiminin İşletmelerin Taleplerini Karşılama Düzeyi: Türkiye Örneği,” ODTÜ Gelişme Dergisi, pp. 281–310, 2001, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://www2.feas.metu.edu.tr/metusd/ojs/index.php/metusd/article/view/111.