İstanbul’daki Tarihi Bahçeler Ve Mimari Elemanlarının Koruma Sorunlarının Saray Ve Kasır Bahçeleri Özelinde Değerlendirilmesi

2020
Uğuryol, Drahşan
İstanbul’un tarihi bahçeleri kullanım amaçları, tasarım özellikleri, ilişkide oldukları yapılara göre çeşitlilik göstermekte ve İstanbul’un kültür mirasının önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Bunlar içinde saray ve kasır bahçeleri tasarım özellikleri, bitki çeşitleri ve mimari elemanları ile en özel ve süslü bahçelerdir. Bu durum, saray ve kasırların imparatorluk yapıları olmalarından ötürü bahçelerine özen gösterilmesi, padişahların bahçeye ilgi duyarak düzenlenmesinde yerli ve yabancı bahçıvanlar ile bizzat ilgilenmesinden kaynaklanmaktadır. Ancak günümüze kadar gelen süreçte İstanbul’un tarihi bahçeleri genel olarak şehirleşmenin olumsuz etkileri, hatalı müdahaleler, kullanımdan kaynaklı sorunlar, bakımsızlık ve malzeme bozulmaları nedeniylezarar görmüşlerdir. Bu çalışma ile İstanbul’daki tarihi bahçelerin korunmasındaki olumsuz etmenlerin saray ve kasır bahçeleri üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Bu doğrultuda saray ve kasır bahçelerinden örnekler seçilmiş, alan incelemesi ve arşiv araştırması ile bu bahçelerinin tasarımını ne oranda koruduğu tespit edilmiş, koruma sorunları çizelge haline getirilerek seçilen bahçelerdeki etkileri gösterilmiştir. Yapılan araştırma ile söz konusu koruma sorunlarının saray ve kasır bahçeleri üzerinde de olumsuz etkileri olduğu anlaşılmıştır. Ulaşılan sonuçlar ilgili başlıklar altında aktarılmıştır. Yapılan çalışma değerlendirildiğinde, tüm bu olumsuzluklara rağmen saray ve kasır bahçelerinin peyzaj düzenleri, bitki çeşitleri ve mimari elemanları ile belirli ölçüde korunmuş olarak günümüze ulaştıkları ve halen Osmanlı bahçe kültürünü yansıttıkları anlaşılmıştır. Tasarlandıkları dönemin bahçe estetiği anlayışı ile tasarım ilkelerinin göstergesi olan, aynı zamanda Osmanlı’nın siyasal ilişkide olduğu diğer devletlerin kültürlerinden etkiler de taşıyan bu alanlar İstanbul’un tarihi kültür peyzajı ve mirasının önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Bu nedenle çalışmanın sonuç bölümünde, araştırmadan yola çıkarak saray ve kasır bahçelerinin devamlılığını sağlamak, kültürel ve estetik değerini muhafaza etmek, içinde barındırdıkları yapılarla bir bütünlük oluşturulacak şekilde gelecek kuşaklara aktarmak için yapılması gereken koruma ve onarım çalışmaları için öneriler getirilmiştir.

Suggestions

An investigation of strengthening of historical masonry constructions by steel skeleton
Küçükdoğan, Bilge; Ünay, Ali İhsan; Department of Building Science in Architecture (2007)
Historical masonry structures are important cultural assets which reveal the social, archaeological, aesthetic, economical, political, architectural and technical features of their times. Within the course of the time, the structures have been exposed to the destructive effects of the nature and the man. Some has been able to survive somehow and others were totally ruined. Most of the remained structures are in vulnerable condition to upcoming effects and for the continuity of their presence, structural str...
Evaluation of restoration projects of traditional dwellings in outer citadel of Ankara which are given gastronomic functions
Keskin, Irmak; Asatekin, Nafia Gül; Restoration in Department of Architecture (2008)
Traditional Dwellings in Ankara Citadel have an important place among both Anatolian and Ankara Traditional Dwellings, reflecting certain characteristics of their own. Citadel Area, as one of the oldest settlements in Ankara, has been hosting both residential and commercial activities for a very long period of time. Today, the area has regained its popularity; as a commercial, cultural and tourism center with the potential of its remaining values from the past and conservation movements held in the area sta...
Investigation on deterioration mechanisms on the basalts used in the Diyarbakır city walls
Dursun, Felat; Topal, Tamer; Department of Geological Engineering (2017)
The Diyarbakır City Walls (DCW), which were recently added to UNESCO’s World Heritage List, are among the largest and most impressive monuments from ancient times. Basalts having such different textural properties as massive and vesicular were employed as the principal material in the construction of the DCW. Like many other historical structures, the DCW are suffering from stone deterioration. A large variety of weathering forms can be observed on the basalts used in different sections of the DCW. This dis...
Seismic Resistance Evaluation of Traditional Ottoman Timber-Frame Himis Houses: Frame Loadings and Material Tests
Aktas, Yasemin Didem; Akyüz, Uğurhan; Türer, Ahmet; Erdil, Barış; Şahin Güçhan, Neriman (SAGE Publications, 2014-11-01)
Traditional Ottoman timber-frame houses ("himis") form the major part of the cultural heritage structures in Turkey. There are many studies in the literature regarding the seismic performance of himis houses, which claim that these structures have an inherent seismically resistant property. However, these studies lack a quantitative engineering approach and are based on observations made after contemporary earthquakes. This study presents the results of the seismic resistance evaluation of traditional Ottom...
An investigation of strengthening of historical masonry constructions by steel skeleton
Küçükdoğan, Bilge; Akkar, Sinan; Department of Building Science in Architecture (2007)
Historical masonry structures are important cultural assets which reveal the social, archaeological, aesthetic, economical, political, architectural and technical features of their times. Within the course of the time, the structures have been exposed to the destructive effects of the nature and the man. Some has been able to survive somehow and others were totally ruined. Most of the remained structures are in vulnerable condition to upcoming effects and for the continuity of their presence, structural str...
Citation Formats
D. Uğuryol, “İstanbul’daki Tarihi Bahçeler Ve Mimari Elemanlarının Koruma Sorunlarının Saray Ve Kasır Bahçeleri Özelinde Değerlendirilmesi,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 37, no. 1, pp. 225–252, 2020, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/articles/metujfa2020104.pdf.