Şekil Değiştirme Sertleşmesi Gösteren Yüksek Performanslı Lif Donatılı Çimentolu Kompozitlerin Boyutsal Uyumluluğunun Araştırılması

2011-12-31
Şekil değiştirme sertleşmesi gösteren yüksek performanslı lif donatılı çimentolu kompozitler son yıllarda ortaya çıkmış malzemelerdir. Geleneksel ve lif donatılı betonlardan farklı olarak çekme yükleri altında sünek bir malzeme gibi davranış gösterirler ve geleneksel ve lif donatılı betonların 300 ila 500 katına kadar birim deformasyon kapasitesine sahiptirler. Bu özelliklerinin yanı sıra yükleme altında oluşan çatlak genişlikleri 60µm civarında kalıp, yükün arttırılmasıyla çatlak genişliği sabit kalmakta, bunun yerine ise oluşan çatlak sayısı artmaktadır. Yüksek birim deformasyon kapasitesi ve çatlak genişliklerinin küçük olması malzemeye aynı zamanda yüksek dayanıklılık özellikleri kazandırmaktadır. Malzemenin üstün özellikleri, bu malzemenin aynı zamanda yapısal onarım ve güçlendirme çalışmalarında kullanılabilir olmasını da sağlamaktadır. Yapısal malzeme seçiminde, öngörülen hizmet süresi boyunca malzeme davranışının çok iyi bilinmesi gerekmektedir. Bu malzeme davranışlarından belki de en önemlisi, malzemenin hacim değişikliklerine karşı direnci olan “boyutsal uyumluluk” dur ve malzemenin uygulanan yükleri bozulmaya uğramadan taşıyabilmesini de kapsar. Boyutsal değişiklikler malzeme içerisinde gerilmelerin oluşmasına sebep olurlar. Oluşan yüksek iç gerilmeler malzemenin içerisinde gerilme çatlaklarının oluşmasına, malzemenin yük taşıma kapasitesinin azalmasına ve malzeme içerisinde ayrılma ve bozulmalara sebep olabilirler. Bu gerilmelerin; dolayısıyla da oluşan çatlakların azaltılması ve gerekli boyutsal davranışı gösterebilecek malzemenin seçilmesi gerekmektedir. Önerilen bu projenin amacı; ülkemizde, şekil değiştirme sertleşmesi gösteren yüksek performanslı lif donatılı çimentolu kompozitlerin, dışa bağımlılığımızı da en aza indirecek şekilde, mümkün olduğunca yerel malzemeler ve yüksek miktarda pozolanik özelliğe sahip atık malzemeler kullanarak ekonomik olarak üretmek ve üretilen malzemenin boyutsal uyumluluğunu araştırmaktır.
Citation Formats
İ. Ö. Yaman, “Şekil Değiştirme Sertleşmesi Gösteren Yüksek Performanslı Lif Donatılı Çimentolu Kompozitlerin Boyutsal Uyumluluğunun Araştırılması,” 2011. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59046.