Şekil Deformasyonu ile Duruş Eniyilemesi

2016-12-31
Bilgisayar grafiği alanındaki bu projemizde özgün şekil deformasyonu algoritmaları tasarlayarak mevcut 3B modelleri özel duruşları getireceğiz. Bu özel duruşları detayları-koruyan (detail-preservşng) doğal poz (canonical pose) ve 2B eskiz ile örtüşen 3B poz olarak tanımladık. Bu özel pozları elde ettiğimiz takdirde çok önemli uygulamalar geliştirebileceğiz (örn. veritabanından şekil bulup getirme). Ayrıca zorlu 3B modelleme sürecini basite indirgeyerek tüketici konumdaki birçok ilgili kullanıcıyı potansiyel üretici haline getirebileceğiz, ve modelleme sürecini hızlandıracağız. Özgün konulara değineceğimiz bu projemizin sonunda uluslararası saygın dergilerde yayınlar, ve günümüzün popüler oyun ve film endüstrilerinde kullanılabilecek yazılımlar geliştirmeyi hedefliyoruz.

Suggestions

SOSYAL ETKİLEŞİM ARAŞTIRMALARI İÇİN ÇOKLU GÖZİZLEME YÖNTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
Acartürk, Cengiz; Çakır, Murat Perit(2018-12-31)
Proje önerisinin amacı sosyal gözbakışı için çoklu bir gözizleme platformunu düşük maliyetli gözizleme cihazları kullanarak tasarlamak ve gözizleme verilerine dayalı ölçüm yöntemleri geliştirmektir. Bu kapsamda çoklu gözizleme platformunun geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan yazılım ve uygulamalar geliştirilecektir. Proje ekibi tarafından geliştirilen deneysel uygulamalar grup halindeki gerçek katılımcılarla ve simülasyon ile oluşturulmuş gözbakışının kullanıldığı simülasyon katılımcılarla etkileşen gerçek ...
Farklı Parlaklıktaki Resim Dizilerinin Yüksek Dinamik Aralıklı Resim Oluşturma Amacı İle Hizalanması
Akyüz, Ahmet Oğuz(2013-12-31)
Farklı parlaklıktaki resim dizilerinin bir araya getirilerek yüksek dinamik aralıklı (YDA) resim oluşturulması günümüzde sıkça kullanılan bir yöntemdir. Bu teknik kısaca poz basamaklama olarak da adlandırabilir. Poz basamaklama sırasında karşılaşılan önemli sorunlardan birisi birleştirilecek pozların birbiri ile hizalanmış olma zorunluluğudur. Bunun sağlanabilmesi için araştırmacı ve fotoğrafçılar genellikle üçayak (tripod) kullanmak zorunda kalmaktadır. Bu da YDA elde etme sürecini zorlaştırmakta, fotoğra...
Karma Gerçeklikte Etkileşim: Karakter Tasarımı ve Animasyonu
Temizel, Alptekin; Sürer, Elif(2017-12-31)
Bu projenin amacı, HoloLens kullanılarak yaratılacak karma gerçeklik ortamında kullanıcıyla etkileşime girecek karakterler tasarlamak, bu karakterlerde hareket noktaları belirleyerek gerçekçi animasyonlar yaratmaktır. Geliştirilecek platformun aşağıda belirtilen özellikleri, bu platformu hali hazırda geliştirilmiş olan karakter tasarımı ve animasyonu gereçlerinden ayıracaktır:1. Karma gerçeklik platformları için geliştirilecek olması2. Karakterlerin kullanıcının etkileşim içinde bulundukları odanın kısıtlar...
Zaman adımlı metotların doğal konveksiyon problemleri için sayısal incelemesi
Kaya Merdan, Songül(2018-12-31)
Bu çalışmada zaman adımlı metotların en genel hali doğal konveksiyon problemleri üzerine analizler yapılacaktır. Çalışma iki ana aşamadan oluşacak; ilk aşamada modelin matematiksel geçerliliği incelenecektir. İkinci aşamada ise, ilk aşamada elde edilen bulgular, belirlenen nümerik metotlar yardımıyla bilgisayar ortamında test edilecektir. Doğal konveksiyon problemleri uygulamalarda oldukça sık karşımıza çıkan problemler olup bu problemlerin hem fiziksel hem de matematiksel olarak incelenmesi önemli bir yer...
3B Yazıcılar ile Üretilmiş Nesnelerin Boyutsal Doğruluklarının Geliştirilmesi
Yaman, Ulaş(2016-12-31)
Bu çalışma kapsamında temel olarak 3 boyutlu (3B) yazıcılar ile üretilen nesnelerin boyutsal doğruluklarının geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Proje özelinde delik çaplarının doğruluğuna ağırlık verilmesi planlanmaktadır ama projenin başarıyla sonuçlanması durumunda takip eden çalışmalarda diğer ölçüler üzerinde de geliştirmeler yapılacaktır. 3B yazıcılar ile üretilen nesnelerin boyutlarındaki sapmaların temel nedeni sıcaklık değişimiyle birlikte nesnelerin hacimsel olarak küçülmeleridir. Bu küçülme en çok de...
Citation Formats
Y. Sahillioğlu, “Şekil Deformasyonu ile Duruş Eniyilemesi,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61994.