Hide/Show Apps

TERAPETİK ETKİSİ ARTTIRILMIŞ KALSİYUM FOSFAT-ESASLI SERT DOKU ÇİMENTOLARININ GELİŞTİRİLMESİ

2017-12-31
Dericioğlu, Arcan Fehmi
Baştuğ, Bersu
Önerilen proje özel olarak kalsiyum fosfat bazlı kemik çimento sistemleri üzerine yoğunlaşmakta ve bunların terapötik özelliklerini iyileştirme yönünde bazı özgün çalışmaların yapılmasını hedeflemektedir. Projenin terapötik özellik artırma yönünde iki temel hedefi vardır. Bunlardan birincisi çimento ürünlerine terapötik etki kazandırmak amacıyla ilaç eklenmesi, ikincisi ise ilaç yüklenmiş toz-sıvı karışımının çimento tipi dönüşüm reaksiyonun kinetiğinin detaylı olarak incelenmesidir.Proje, kapsamı itibarıyla, biyomedikal malzeme geliştirme sürecinin ilk aşaması olan malzeme üretim ve analitik/kimyasal karakterizasyon üzerine yoğunlaşmaktadır. Biyolojik ortamda kullanıma uygunluk ve performansın belirlenmesine yönelik çalışmalara projenin ilerleyen aşamalarında uygun olan ODTÜ çalışma gruplarıyla ortaklaşa olarak yapılarak proje kapsamının genişletilmesi öngörülm