TERAPETİK ETKİSİ ARTTIRILMIŞ KALSİYUM FOSFAT-ESASLI SERT DOKU ÇİMENTOLARININ GELİŞTİRİLMESİ

2017-12-31
Önerilen proje özel olarak kalsiyum fosfat bazlı kemik çimento sistemleri üzerine yoğunlaşmakta ve bunların terapötik özelliklerini iyileştirme yönünde bazı özgün çalışmaların yapılmasını hedeflemektedir. Projenin terapötik özellik artırma yönünde iki temel hedefi vardır. Bunlardan birincisi çimento ürünlerine terapötik etki kazandırmak amacıyla ilaç eklenmesi, ikincisi ise ilaç yüklenmiş toz-sıvı karışımının çimento tipi dönüşüm reaksiyonun kinetiğinin detaylı olarak incelenmesidir.Proje, kapsamı itibarıyla, biyomedikal malzeme geliştirme sürecinin ilk aşaması olan malzeme üretim ve analitik/kimyasal karakterizasyon üzerine yoğunlaşmaktadır. Biyolojik ortamda kullanıma uygunluk ve performansın belirlenmesine yönelik çalışmalara projenin ilerleyen aşamalarında uygun olan ODTÜ çalışma gruplarıyla ortaklaşa olarak yapılarak proje kapsamının genişletilmesi öngörülm

Suggestions

FONSİYONEL ÖZELLİĞİ ARTIRILMIŞ KALSİYUM FOSFAT ESASLI KEMİK ÇİMENTOLARININ GELİŞTİRİLMESİ
Durucan, Caner; Alkan, Barış(2014-12-31)
Önerilen proje, özel olarak alfa-TCP temelli çimento sistemleri üzerine yoğunlaşmakta ve bu kalsiyum fosfat fonksiyonel özelliklerini iyileştirme yönünde bazı özgün çalışmaların yapılmasını hedeflemektedir. Projenin fonksiyonel özellik artırma yönünde iki ana hedefi vardır. Birincisi çimento ürünlerin yetersiz olan mekanik özelliklerin (dayanç ve kırılganlık) artırılması. İkincisi ise çimento tipi dönüşüm reaksiyonun kinetiğinin iyileştirilmesidir.
Cryptocurrency trading and addiction: a psychoanalytic study
Yurtkuran, Ahmet Tarık; Gençöz, Faruk; Maraş, Ayşen; Department of Psychology (2022-5)
The purpose of this research is to investigate how adults make sense of their subjective cryptocurrency trading experiences and to examine the relationship of these experiences with addiction. In this study, qualitative research method was applied. Semi-structured interviews were conducted with seven male participants. In the research, four main themes emerged: (1) how the participants position themselves according to the rules, (2) relating to the others through cryptocurrencies, (3) the attractiveness of ...
Kordiyerit Esaslı Seramik Kaynak Altlığı Üretimi ve Karekterizasyonu
Öztürk, Abdullah; Timuçin, Muharrem(2015-12-31)
Kordierit esaslı seramik kaynak altlıkları özellikle yerel olarak çok yüksek sıcaklık değerlerine ulaşan kaynak uygulamalarında kullanılan bir malzemedir. Isıl genleşme katsayısı düşük olduğundan, her tür kaynak ağzı şekli için uygun modellerinin mevcut olmasından, maliyetinin düşük ve uygulamasının kolay olmasından dolayı kordiyerit seramik altlık üretiminde tercih edilen bir malzemedir. Kaynak işlemi sırasında, seramik altlıklar kaynak metalini alttan destekleyerek şekillendirir ve atmosferden korur. Yüze...
MİKRO DESENLİ POLİMERİK YÜZEYLER KULLANARAK SAĞLIKLI VE NEOPLASTİK HÜCRELERİN DAVRANIŞARININ SAPTANMASI
Hasırcı, Vasıf Nejat; Ermiş Şen, Menekşe(2015-12-31)
Bu projenin amacı, mikro desenli polimerik filmler üreterek, desenlerin sağlıklı ve neoplastik hücre tipleri üzerine fiziksel etkisinin araştırılması ve kanser tanısında kullanılabilirliğinin saptanmasıdır. Mikro-elektro-mekanik sistemler (MEMS) teknolojisi kullanılarak geometrik desenli mikro kalıplar üretilecek, polimer filmler bu kalıplardan üretilen polidimetilsiloksan (PDMS) negatif kalıplarda çoğaltılacaktır. Bu çalışmada farklı hücre gruplarında hem hücre çekirdeklerinin şekillerinin ve fokal adezyon...
Ortopedik İmplantların Polimer Bazlı Melatonin Kaplanması ve Kırık İyileşmesi Üzerine Etkilerinin Ratlarda İncelenmesi
Tezcaner, Ayşen; Keskin, Dilek; Arslan, Özüm Cem(2016-12-31)
Çalışmanın amacı kırıkların tedavisinde kullanılan titanyum tespit materyallerinin melatonin eklenmiş polimerler ile elektroeğirme yöntemiyle kaplanması ve bu kaplamalardan melatonin kontrollu salımının sağlanması amaçlanmaktadır. Melatonin kemik metabolizması üzerine osteoblast aktivasyonu, osteoklast inhibisyonu yaptıgına dair çalışmalar literatürde mevcuttur. Ancak kırık üzerine melatoninin etkisini gösteren çalışmalar oldukça az sayıdadır Literatürde titanyum yuzeyini PLGA, kolajen, ipek fibroini gibi ...
Citation Formats
A. F. Dericioğlu, “TERAPETİK ETKİSİ ARTTIRILMIŞ KALSİYUM FOSFAT-ESASLI SERT DOKU ÇİMENTOLARININ GELİŞTİRİLMESİ,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59286.