Hide/Show Apps

Kordiyerit Esaslı Seramik Kaynak Altlığı Üretimi ve Karekterizasyonu

2015-12-31
Öztürk, Abdullah
Timuçin, Muharrem
Timuçin, Muharrem
Kordierit esaslı seramik kaynak altlıkları özellikle yerel olarak çok yüksek sıcaklık değerlerine ulaşan kaynak uygulamalarında kullanılan bir malzemedir. Isıl genleşme katsayısı düşük olduğundan, her tür kaynak ağzı şekli için uygun modellerinin mevcut olmasından, maliyetinin düşük ve uygulamasının kolay olmasından dolayı kordiyerit seramik altlık üretiminde tercih edilen bir malzemedir. Kaynak işlemi sırasında, seramik altlıklar kaynak metalini alttan destekleyerek şekillendirir ve atmosferden korur. Yüzey hazırlığını kolaylaştırırak zaman tasarrufu da sağlar. Ayrıca, harcanan işçiliği azaltır ve kaynak hatalarını en aza indirir. Böylelikle, kaynak daha sağlam ve kaliteli olur. Ülkemiz genelinde seramik altlıkların çoğu yurt dışından temin edilmektedir. İthalatı azaltmak için, en uygun şartlarda ve en uygun fiyatta bir bileşen bulmak ve Türkiye’de seramik kaynak altlığı üretimine yönelik know how oluştulması amaçlanmaktadır.