Küresel Valanjiniyen Okyanusal Anoksik Olayının Pelajik Ve Sığ Platform Karbonatlarındaki Kayıtlarının Karşılaştırılması: Sakarya Kıtası Ve Orta Toroslar (kb Ve Gb Türkiye)

2011-12-31
Dünyada paleoşeanografik olaylar üzerine yapılan çalışmalar içerisinde Valanjiniyen Anoksik Olayı Kretase okyanuslarının kaydettiği ilk okyanusal anoksik olaydır (Coccioni, vd., 2006). Takip eden anoksik olaylar içinde Apsiyen ve Senomaniyen/Turoniyen anoksik olayları Türkiye'de de çalışılmıştır (Yılmaz ve diğ., 2010; Yılmaz, 2008, Yılmaz ve diğ., 2004; Yursever ve diğ., 2003). Fakat Valanjiniyen Anoksik Olayı Türkiye'de ilk defa çalışılacaktır. Bu projede Valanjiniyen Anoksik Olayı'nın pelajik istiflerin içerisinde detaylı incelenmesi aynı zamanda eşlenik platform karbonatları içerisinde de sürdürülecektir. Eşlenik platform karbonatları ve pelajiklerin Sakarya Kıtası üzerinde daha önce çalışılıp biyostratigrafisi çok iyi kurulmuş olan Mudurnu-Goynük havzasında ve Orta Toroslarda Beyşehir, Seydişehir bölgelerinde Geyikdağı Otokton-Yarı Otokton birliği içinde çalışılması planlanmaktadır. Yosunlukbayırı Formasyonu'nun aynı yaşlı Bilecik Kireçtaşı'nın platform karbonatları ile yanal dikey ilişkili olması proje amacı açısından avantaj oluştumaktadır. Yosunlukbayırı içerisinde Valanjiniyen siyah şeyleri kaydedildi (Yılmaz, 2008), bu tespit projenin amacına ulaşmasında önemli bir adım oluşturmaktadır. Seydişehir- Beyşehir civarlarında yüzlek veren Geyikdağı Birliğine ait gelgit civarı fasiyeslere sahip sığ platform kireçtaşları Geç Jura (Oxfordiyen)– Geç Kretase (Senomaniyen) arasında kesintisiz ve tamamen karbonatlardan oluşan istf sunmaktadır (Yılmaz ve Altıner, 2001; Yılmaz ve diğ., 2004; Yılmaz ve Altıner, 2007). Gerek Toroslar ve gerekse Sakarya üzerinde Valanjiniyen istfilerinin detay biyostratigrafisinin (Altıner ve diğ., 1991, Altıner ve Özkan, 1991, Altıner-Özkan, S., 1996, 1999; Altıner ve diğ., 1999) çalışılması yapılmıştır. Dolayısı ile projede Valanjiniyen istfilerinin tespiti açısından avantaj sağlıyacaktır. Bu proje Türkiye'de Kretase paleoşeanografisi konusunda bilimsel bulguların sürdürülmesini sağlayacak ve uluslararası boyuta taşımaya destek verecektir.
Citation Formats
İ. Ö. Yılmaz, “Küresel Valanjiniyen Okyanusal Anoksik Olayının Pelajik Ve Sığ Platform Karbonatlarındaki Kayıtlarının Karşılaştırılması: Sakarya Kıtası Ve Orta Toroslar (kb Ve Gb Türkiye),” 2011. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59315.