Güneydoğo Anadolu, Arap Karbonat Platformunun Kuzeybatı Kısmındaki Senomaniyen-Santoniyen Karbonat İstifinin Duraylı İzotop Jeokimyası

2018-12-31
Yılmaz, İsmail Ömer
Mulayim, Oguz
Öz Güneydoğu Anadolu da Senomaniyen- Santoniyen karbonat platformunun karbonat istifleri sedimantoloji ve kemo-stratigrafik (duraylı izotop) amaçlı olarak incelencektir. Karbonat platform üzerinde farklı stratigrafik kesitlerden elde edilecek örnekler jeokimyasal (Duraylı İzotop, C ve O) olarak analiz edilip bütünleşik sonuçlar oluşturulacaktır.Bu veriler, ayrıntılı çökelim ve paleocoğrafik modellerle, Güneydoğu Anadolu platformunda, komşu alanlarla ve küresel izotop eğrileri ile korelasyonu sağlayacaktır. Hem kuyu verileri hemde mostralardan veriler üretilecektir.Bu çalışmada ayrıca Senomaniyen-Turoniyen yaş aralığındaki Küresel Anoksik Olayının Arap Platform’unda da kayıtları araştırılacaktır. Hem duraylı izotop jeokimyası hemde sedimantolojik veriler ile önceden elde edilen/yayınlanan biyostratigrafik çatı içerisinde değerlendirip gerek bölgesel gerekse küresel korelasyonları gerçekleştirilecektir. Bu çalışma Güney Doğu Anadolu bölgesinde ilk defa gerçekleştirilecek olup bir doktaora çalışması için uluslararası özgün değeri mevcuttur.
Citation Formats
İ. Ö. Yılmaz and O. Mulayim, “Güneydoğo Anadolu, Arap Karbonat Platformunun Kuzeybatı Kısmındaki Senomaniyen-Santoniyen Karbonat İstifinin Duraylı İzotop Jeokimyası,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59336.