Türkiye Tunus Ve Fas 'da Göç Yönetimi Politikaları.

2010-12-31
Kapsam: Proje'nin konusu Akdeniz Havzasında Göç: Türkiye, Tunus ve Fas'da Göç Yönetimi Politikalarıdır. Bu kapsamda Tunus ve Fas'a iki akademik ziyaret yapılmıştır. Yöntem: Yöntem olarak gerek Üniversite'den gerekse de kamu kurumlarında göçten sorumlu yetkililerle, gerekse de Tunus ve Fas'da bulunan uluslararası kurumların temsilcileriyle doğrudan görüşmeler yapılmıştır. Ayrıca belgeler üzerinde çalışılmıştır. Sonuç: Projenin bulgularının bu sene yapılması planlanan bir konferansta sunulması ve daha sonra yayınlanması planlanmaktadır.
Citation Formats
F. Yalvaç, “Türkiye Tunus Ve Fas ’da Göç Yönetimi Politikaları.,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59578.