Türkiye ve Estonya 4. sınıf görsel sanatlar dersi öğretim programlarının karşılaştırılması

2018-05-04
İnce, Murat
Bilgin, Okan
Sarıcı, Hasan
Özenir Üren, Esra
Bu araştırmanın amacı, Estonya ve Türkiye Görsel Sanatlar dersi öğretimi programlarının 4. sınıf seviyelerinde programın isim ve içeriği, öğretim yaklaşımları, amaçları, sınıf düzeyleri, öğretim alanları ve son olarak da kazanımlar boyutunda karşılaştırarak programın benzerlik ve farklılıklarını ortaya koymaktır. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Karşılaştırmalı eğitim yaklaşımlarından yatay yaklaşımın benimsendiği araştırmada, doküman incelemesi yapılmıştır. Estonya’nın açıklanan PISA 2015 raporlarında üst basamakta yer almasıdır. Elde edilen veriler ışığında, öğretim programlarının konu dağılımları, hedefler ve ölçme değerlendirme yaklaşımları açılarından incelenerek karşılaştırmalar yapılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre; Türkiye’de öğrenim alanları; görsel iletişim ve biçimlendirme, kültürel miras, sanat eleştirisi ve estetik bölümlerinden oluştuğu, görsel iletişim ve biçimlendirme alanında öğrencilere kazandırılması hedeflenen 7 kazanım, kültürel miras alanında 5 kazanım, sanat eleştirisi ve estetik alanında öğrencilere kazandırılması hedeflenen 4 kazanım bulunduğu belirlenmiştir. Araştırmada elde edilen diğer bir bulguya göre; Estonya sanat konuları dersi öğretim programı çerçevesinde resim ve form, kompozisyon ve perspektif, edebi çalışma ve tasarım, sanatsal ziyaret ve teknolojiler ve materyaller bölümlerinden oluştuğu belirlenmiştir. Resim ve form alanında öğrencilere kazandırılması hedeflenen 6 kazanım, kompozisyon ve perspektifte alanında 5 kazanım, tasarım ve edebi çalışmalar alanında 5 kazanım, sanatsal ziyaretler alanında 6 kazanım, teknoloji ve materyaller alanında 4 kazanım olduğu görülmüştür. Yapılacak diğer çalışmalarda, Estonya ve Türkiye’de kullanılan Görsel Sanatlar ders kitaplarının öğretim programına uygunluğu, konuların dağılımı ve etkinlik örnekleri açılarından incelenmesi önerilmiştir

Suggestions

Türkiye ve İsviçre 8. Sınıf sosyal bilgiler öğretim programlarının karşılaştırılması
İnce, Murat; Bilgin, Okan; Sarıcı, Hasan; Demir, Tuba (null; 2018-05-04)
The purpose of this study is to reveal similarities and differences of Turkey and Switzerland's 8th grade social studies curriculum in terms ofcontent, objectives, measurement and evaluation. The survey model was used in the study. A horizontal approach was adopted fromcomparative education approaches and a document analysis was conducted in the study. According to the findings of the research; Socialstudies in Turkey and Switzerland, this course was conducted with the name of Social sciences up to 8th grad...
Türkiye ve New York (ABD) İlköğretim Matematik Öğretim Programlarının Karşılaştırılması
İnce, Murat; Bilgin, Okan; Sarıcı, Hasan; Yıldırım, Mustafa (2018-05-04)
Bu araştırmanın amacı, Türkiye ve New York’ta uygulanan ilköğretim matematik programlarını içerik, amaçları ve ölçme değerlendirmeaçısından ele alınarak programların benzerliklerini ve farklılıklarını ortaya koymaktır. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Karşılaştırmalıeğitim yaklaşımlarından yatay yaklaşımın benimsendiği araştırmada, doküman incelemesi yapılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre; Türkiye’de matematik öğrenme sürecinde bilgiyi değerlendirmesinden ziyade öğrencinin bilgiyi kendisi için ...
Teachers’ ICT use in Turkey, Finland and South Korea: a multi-case study
Çiçek, Filiz; Çağıltay, Kürşat; Department of Computer Education and Instructional Technology (2019)
This study aimed to investigate the differences and similarities amongst Turkish, Finnish and Korean education systems in terms of the aspects affecting teachers’ ICT use in the classroom within the boundaries of a Multi-Level Ecological Perspective (Zhao & Frank, 2003). The purpose of creating a comprehensive understanding of the aspects that enable or inhibit teachers’ educational ICT-related practices across national, school and classroom level environments led the study. To achieve this purpose, a compa...
Current state of environmental education in Turkey: a case from Ankara
Yıldırım, Nuray; Teksöz, Gaye; Ertepınar, Hamide; Department of Elementary Education (2015)
The purpose of this study is to explore the current state of implementation and the needs of elementary school program and teacher education program in Turkey in the words of the people who engage in teaching; university lecturers, pre-service science teachers and in-service science teachers. Mixed methods research design, which includes both qualitative and quantitative data collecting strategies, is utilized in this study. The steps followed for the study involves reviewing the related literature, constru...
Understanding the notion of choice in the process of university entrance exam in Turkey: a case study at METU
Otaç, Buse Ceren; Zırh, Besim Can; Department of Sociology (2019)
The aim of this thesis is to analyze the experience of the transition to higher education in the context of Turkey where the means of accessing to higher education is conducted via central examinations. To this end, the questions of “What are the conditions of accessing higher education based on the central examination experience in the context of Turkey? Which characteristics of education system shape the process of university choice? What strategies do students employ and in which ways they play their rol...
Citation Formats
M. İnce, O. Bilgin, H. Sarıcı, and E. Özenir Üren, “Türkiye ve Estonya 4. sınıf görsel sanatlar dersi öğretim programlarının karşılaştırılması,” presented at the IVSS 2018 - 2nd International Vocational Science Symposium (26 - 29 Nisan 2018), 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/82839.