Kktc. Odtü. Kampüsü Akdeniz Araştırmaları Merkezinin Faaliyetlerini Artırma Ve Geliştirme Projesi.

2012-12-31

Suggestions

Nutuk
Dietrich, Richard (Atatürk Araştırma Merkezi, 2005-06-01)
İklim değişikliği ve kentler
Balaban, Osman (2017-07-01)
Measuring longevity risk on second pillar pension system: Turkey case
Açıkgöz, Gözde; Kestel, Sevtap Ayşe; Department of Actuarial Sciences (2018)
Pension systems, that have had the brightest period almost all over the world after World War II, began to have some difficulties with accessing maturity times of these systems. Financial crisis and doubts about the sustainability have caused countries to revise their pension systems. As a result, many countries have applied multi pillar pension system which was developed by the World Bank in 1994. Second pillar pension system (SPPS) is the second step of the multi pillar pension system. Today, longevity ris...
İkinci dilde biçimbilimsel işlemlemenin fonksiyonel görüntülemesi
Kırkıcı, Bilal(2018-12-31)
Bu projede ikinci dilde biçimbilimsel işlemleme süreçlerinde potansiyel etkisi olanolgular incelenecektir. Bu çalışmanın ilgili alanyazında rapor edilen öncekiaraştırmalardan farkı, sınanan olguların ve araştırma yöntemlerinin kapsamıdır. Buproje kapsamında anadil ve ikinci dilde biçimbilimsel işlemleme süreçlerikarmaşık yapılar üzerinden karşılaştırılacaktır. Farklı özelliklere sahip karmaşıkyapıların aynı koşullar altında işlemlenmesi karşılaştırılacaktır. Bireysel farklılıklarmodüler olarak dikkate alına...
Production and characterization of carbon-silicon nanocomposite anode materials for secondary lithium batteries
Miser, Burcu; Aydınol, Mehmet Kadri; Parlak, Mehmet; Department of Micro and Nanotechnology (2017)
Amongst other anode materials, silicon has the highest capacity (for Li22Si5: 4200 mAh.g-1), whereas; the commonly used graphite has only a capacity of 320 mAh.g-1. Although this property of silicon makes it a worthwhile subject, there are technical issues which makes it difficult for commercial use. In this study, the aim is to investigate methods of producing silicon anode materials from a readily available powder via top down nano-particle forming methods for next generation lithium ion batteries which h...
Citation Formats
F. Yalvaç, “Kktc. Odtü. Kampüsü Akdeniz Araştırmaları Merkezinin Faaliyetlerini Artırma Ve Geliştirme Projesi.,” 2012. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59589.