İklim değişikliği ve kentler

2017-07-01

Suggestions

İklim Değişikliği, Küresel Isınma ve Kentler
Balaban, Osman (2012-06-01)
İklim Değişirken Kent ve Kentleşme
Balaban, Osman (2018-04-28)
Küresel ısınma ve iklim değişikliği günümüzün en önemli çevresel sorunlarının başında gelmektedir. Yapılan bilimsel araştırmalar, gerekli önlemlerin alınmaması halinde, her iki sorunun giderek büyüyeceğini ve insan yaşamı ile yerleşmeleri üzerinde olumsuz etkiler yapacağını göstermektedir. Bu çerçevede, 2012 yılı itibariyle bağlayıcılık dönemi sona eren Kyoto Protokolünün yerine geçmek üzere hazırlanan ve 2015 yılında kabul edilen Paris Anlaşmasına, yüzyılın sonuna kadar sıcaklık artışının 2OC’nin altında t...
Roles of domestic and international factors in climate change policy making
Koşan, Ezgi; Tanrısever, Oktay Fırat; Department of International Relations (2019)
This thesis maps domestic and international factors which are influential on the international climate change politics of countries. Moreover, it seeks an answer to the question of “why domestic factors such as climate change vulnerability and policy readiness are not sufficient to explain the climate change policies of countries?” Based on the review of the existing literature and research of this dissertation, the main argument of the thesis will be as follows: Contrary to the views considering the primac...
İklim değişikliklerinin Karadeniz ve Ege Denizi ekosistemi ve dinamiğine etkileri
Oğuz, Temel; Fach Salihoğlu, Bettina Andrea; Salihoğlu, Barış(2011)
The main approach in the current project is to provide explanations for the past climate-ocean interactions, to define the major variations in atmosphere and sea systems and to determine how systematic/non-systematic are these variablitities and to simulate the system characteristics under different climate conditions. Within the scope of this 2-year project, in the framework of what has been done by Oğuz et al. (2006) and Kazmin and Zatsepin (2007), and the works that have been published previously (Polons...
İklim Değişikliğine Duyarlı Taktiksel Kentleşme Denemeleri
Alataş Temel, Gizem; Zengin, Nihal; Yamaçlı, Ruşen (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2022)
Günümüzde hem tasarım disiplinlerinin üyeleri hem de yerel topluluk üyeleri olarak, küresel bir sorun haline gelmiş olan iklim değişikliğinin etkilerini gerek gündelik hayatımızda gerek ise profesyonel pratiklerimizde deneyimlenmektedir. İçinde bulunduğumuz iklim krizine yönelik güncel çözüm önerilerinin ise sıklıkla performans tabanlı olduğu ve yukarıdan aşağıya (top-down) yaklaşımlar barındırdığı görülmektedir. Bu bağlamda kentsel taktikler ve taktiksel kentleşme uygulamaları, yalnızca yerel toplulukların...
Citation Formats
O. Balaban, “İklim değişikliği ve kentler,” ODTÜ’lüler Bülteni, pp. 30–31, 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/82893.