Hide/Show Apps

İkinci dilde biçimbilimsel işlemlemenin fonksiyonel görüntülemesi

2018-12-31
Kırkıcı, Bilal
Demir, Orhan
Bu projede ikinci dilde biçimbilimsel işlemleme süreçlerinde potansiyel etkisi olanolgular incelenecektir. Bu çalışmanın ilgili alanyazında rapor edilen öncekiaraştırmalardan farkı, sınanan olguların ve araştırma yöntemlerinin kapsamıdır. Buproje kapsamında anadil ve ikinci dilde biçimbilimsel işlemleme süreçlerikarmaşık yapılar üzerinden karşılaştırılacaktır. Farklı özelliklere sahip karmaşıkyapıların aynı koşullar altında işlemlenmesi karşılaştırılacaktır. Bireysel farklılıklarmodüler olarak dikkate alınacaktır. Davranışsal ve sinirdilbilimsel yöntemler aynıyapıların incelenmesi sürecinde kullanılacaktır. Son olarak, ikinci dilde biçimbilimselişlemlemede anadildekine benzer bir görev-etkisinin olup olmadığı sorgulanacaktır.