İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenleri ile Sistemsel Düşünme Becerilerinin Geliştirilmesi: İklim Değişikliği ile Mücadele ve Uyum

2017-12-31
Bu projede sürdürülebilir bir gelecek için, sistemsel düşünme yetenekleri gelişmiş öğretmenler yetiştirilmesi için çağımızın en önemli küresel problemi olan iklim değişikliği ile mücadele ve uyum konusu temel alınmıştır. Projede ek olarak, öğretmen adaylarının sistemsel düşünme becerilerinin geliştirilmesine yönelik ders planı hazırlama yeteneklerinin geliştirilmesi de hedeflenmektedir. Projenin uygulaması Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü’nde Bahar dönemlerinde “seçmeli ders” kategorisinde açılmakta olan“Çevre Eğitiminde Laboratuvar Uygulamaları” dersi kapsamında gerçekleştirilecektir. Dersin kapsamı sahada ölçüm ve gözlemler yapılmasını ve yorumlanmasını gerektirmektedir.Proje kapsamında Çevre eğitimi Laboratuvarının iklim değişikliği eğitimi kapsamında geliştirilmesi planlanmaktadır. Bu amaçla laboratuvar malzemesi alınması önerilmektedir. Proje kapsamında sistemsel düşünme becerileri nitel araştırma yöntemi ile belirlenerektir ve proje sonucunda 2 adet çıktı elde edilmesi planlanmaktadır:a. İklim Değişikliği Eğitimi içerikli sistemsel düşünme geliştirme amaçlı uygulamalı ders programı.b. Sistemsel Düşünme Becerileri Ölçme Aracı ve pilot uygulaması
Citation Formats
G. Teksöz, “İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenleri ile Sistemsel Düşünme Becerilerinin Geliştirilmesi: İklim Değişikliği ile Mücadele ve Uyum,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59788.