İŞLER BELLEK KAPASİTESİNDEKİ EKSİKLİĞİN ALMANYA’DA YAŞAYAN TÜRKİYE KÖKENLİ İKİDİLLİ ÇOCUKLARIN DİL GELİŞİM BOZUKLUKLARINA ETKİSİ

2016-12-31
Bu proje kapsamında Almanya’da yaşayan Türkiye kökenli Türkçe-Almanca iki dilli çocukların konuşma bozukluklarının işler bellek kapasitesi ile bağlantısı araştırılmaya çalışılacaktır. İşler bellek kapasitesindeki düşüklük ile konuşma bozuklukları arasındaki bağlantı tek dilli çocuklarda bilimsel çalışmalarla saptanmış, ancak ikidilli çocuklarda bu etkinin ayrı iki dilde nasıl ortaya çıktığı henüz bilinmemektedir.Bu proje kapsamında yapılması düşünülen çalışma, hem terapi yöntemlerinin daha etkin hale getirilmesi açısından, hem de Alman Sağlık Sigortasına sunulması açısından büyük önem taşımaktadır. Alman Sağlık Sigortası için bu tür terapilerde kullanılacak olan yöntemlerin bilimsel çalışmalarla kanıtlanmış olması (evidence-based) büyük önem taşımaktadır. Ancak Türkçe için sunulmuş bilimsel çalışmaların olmadığı öğrenilmiştir. Bu çalışma ile bu alandaki büyük bir eksikliğin de kapatılmaya çalışılması düşünülmektedir. İşler Bellek ve ikidiili konuşma bozukluğu olan çocuklardaki konuşma bozukluğuna somut etkisi ile farklı terapi yöntemlerin uygulanmasıyla ortaya çıkacak olan yeni bulgular, alan araştırmaları için de büyük önem taşıyacağından, bilimsel yayın olarakta önemli dergilerde yer alacağı da düşünülmektedir.

Suggestions

İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenleri ile Sistemsel Düşünme Becerilerinin Geliştirilmesi: İklim Değişikliği ile Mücadele ve Uyum
Teksöz, Gaye(2017-12-31)
Bu projede sürdürülebilir bir gelecek için, sistemsel düşünme yetenekleri gelişmiş öğretmenler yetiştirilmesi için çağımızın en önemli küresel problemi olan iklim değişikliği ile mücadele ve uyum konusu temel alınmıştır. Projede ek olarak, öğretmen adaylarının sistemsel düşünme becerilerinin geliştirilmesine yönelik ders planı hazırlama yeteneklerinin geliştirilmesi de hedeflenmektedir. Projenin uygulaması Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü’nde Bahar dönemlerinde “seçmeli ders” kategorisinde açılmakt...
İş ve İsyan: Onaltıncı Yüzyılda Öğrenci İsyanları
Yıldırım, Onur(2013-12-27)
Proje, bugüne değin literatürde sınırlı bilgiye ve klişeleşmiş görüşlerle ele alınmış olan onaltıncı yüzyıl medreseli isyanlarını, devletin değil öğrencilerin penceresinden ele almayı hedeflemektedir. Osmanlı arşiv belgelerine dayanarak yapılacak bu çalışma esas itibarıyla Mustafa Akdağ tarafından yarım yüzyıldan fazla bir süre önce ileri sürülmüş nüfus artışı ve medreseli öğrenci sayısındaki patlama arasındaki ilişkiyi irdeleyecektir. Artan öğrenci sayısına karşılık devlet katında ve kentlerde sınırlı iş...
Askeri harcama ve ekonomik büyüme ilişkisi: Ortadaoğu ülkeleri ve Türkiye için doğrusal olmayan Panel veri analizi
Öcal, Nadir(2017-12-31)
Bu proje yazında ilk defa yumuşak geçişli panel veri modelleri kullanarak savunma harcamaları ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi toplam 11 ortadogu ülkesi için 1988-2014 dönemini kapsayacak şekilde analiz etmeyi amaçlamaktadır. Temel amaç iktisadi büyüme ile savunma harcamaları arasındaki muhtemel doğrusal olmayan yapıyı ortaya çıkarmak ve doğrusal modellerle ulaşılan karmaşık sonuçların nedenlerini ortaya koymaktır.
Oylum Höyük arkeolojik kazı yerinden çıkartılmış insan diş ve kemiklerinden mtDNA ekstraksiyonu, antik DNA dizileme ve buna bağlı haplogrup tayini
Togan, İnci Zehra; Somel, Mehmet; Dağtaş, Nihan Dilşad; Pişkin, Evangelia; Yaka, Reyhan; Ekşi, Elçin(2015-12-31)
Bitki ve hayvan evcilleştirilmesi ile yaklaşık 12.000 yıl önce yeni bir çağ, Neolitik Çağ, Güneydoğu Anadolu ve civarında başlamıştır. Evcilleşmenin başlama ve gelişmesi ile evcilleşmiş canlılara eşlik eden insanların da önce Anadolu içinde sonra da diğer kıtalara örneğin Avrupa’ya yayılmalarına neden olduğu tahmin edilmektedir. Bu göçlerin detayları insanlık tarihi açısından uzun yıllardır araştırılmaktadır. Bu göçlerin ilk başladığı yerler, zamanları, yönleri, tempoları, beraber götürülen canlılar ve kült...
Okul Öncesi Dönem Çocuk Dergilerinde Yer alan Etkinliklerde Blişsel İstem Seviyelerinin Uygulamalı Olarak Incelenmesi
Ubuz, Behiye; Ata Aktürk, Aysun(2018-12-31)
Bu çalışmanın amacı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu [TÜBİTAK] tarafından aylık olarak yayınlanan ve 36-72 aylık çocukları hedef alan Meraklı Minik isimli çocuk dergisindeki görevlerin bilişsel istemler açısından incelemektir. Ayrıca, farklı bilişsel istemler altında sınıflandırılan görevler 10-15 tane çocukla yüz yüze görüşme yapılarak test edilecektir. Bu bağlamda, bu çocuk dergisinin başlangıç yılı olan 2007’den itibaren 2017 yılının sonuna kadar yayınlanan 132 sayısı incelenecektir. Bu sa...
Citation Formats
G. Cedden, “İŞLER BELLEK KAPASİTESİNDEKİ EKSİKLİĞİN ALMANYA’DA YAŞAYAN TÜRKİYE KÖKENLİ İKİDİLLİ ÇOCUKLARIN DİL GELİŞİM BOZUKLUKLARINA ETKİSİ,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59686.