Atomik Spektrometrik Yöntemlerle Yeni Kimyasal Analiz Yöntemleri

2011-12-31
KAPSAM, YÖNTEM, GEREKÇE, BEKLENEN SONUÇ Proje 2 (iki) doktora ve 3 (üç) yüksek lisans öğrencisinin tez çalışmalarını içermektedir. Tez başlıkları ve özetler aşağıda verilmektedir. Projenin amacı, atomik spektrometri alanında çeşitli projelerin yürütülmesidir. Her projenin gerekçesi ve amacı ilgili pargrafta açıklanmaktadır. Öğrenciler, aynı laboratuvar olanaklarını kullanacaklardır. Doktora Öğrencileri: Emrah Yıldırım HPLC-ICPMS İLE ÇOK ELEMENTLİ TÜRLENDİRME Türlendirme analizlerinde yeni bir eğilim de, elementlerin farklı türleri arasındaki ilişkileri görmek için eş-zamanlı türlendirme yapmaktır. Önerilen çalışmanın amacı HPLC-ICPMS kullanarak çok elementli metal türlendirmesi için analitik yöntemler geliştirmektir. Njaw Njie ATOM TUZAKLARI VE BUHAR OLUŞTURMALI ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROMETRİYLE ÇOK TÜRLÜ METAL ANALİZLERİ İÇİN YÖNTEM GELİŞTİRME Bu araştırmanın amacı, uygun yazılım ve bilgisayarla denetlenebilen duyarlı on-line analitik yöntemlerin W-sarmal atom tuzaklı AAS için geliştirilmesidir. Yüksek Lisans Öğrencileri Gamze Karaman (Y. Lisans) HİDRÜR OLUŞTURMALI ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROMETRİ İÇİN YENİ ATOMLAŞTIRICI TASARIMI Bu çalışmanın kapsamı mini alevle hidrojen radikal oluşumunu da gözönüne alarak yeni bir atomlaştırıcı tasarımıdır. Seval Ataman (Y. Lisans) HİDRÜR OLUŞTURMALI ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROMETRİYLE TALYUM TAYİNİ Bu çalışma, hem doğrudan HOAAS, hem de atom tuzaklı HOAAS ile Tl tayini üzerine çalışmaları kapsayacaktır. Nail Engin Şimşek (Yüksek Lisans) ELEKTROTERMAL ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROMETRİ İLE VÜCUT SIVILARINDA BORON TAYİNİ B elementinin vücut sıvılarında tayini önemli bir analitik kimya konusudur. Bu çalışmada, idrar ve kan gibi vücut sıvılarında elektrotermal AAS ile tayini için en iyi çalışma koşullarını saptamak için araştırmalar yapılacaktır.

Suggestions

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ
Erson Bensan, Ayşe Elif(2016-12-31)
BİR FARKLILAŞMA MODELİNDE ALTERNATİF POLİADENİLASYON:CACO-2 HÜCRELERİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ
Muyan, Mesut(2015-12-31)
CABLES2 GENİNİN GÖĞÜS KANSERİ HÜCRE HATLARININ FENOTİPİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ROLÜ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ
Muyan, Mesut(2015-12-31)
ÖSTROJEN SİNYALİ İLE DÜZENLENEN MOAP1 GENİNİN MEME KANSERİ HÜCRE HATLARINDAKİ APOPTOTİK ROLÜ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ
Öztürk, Abdullah(2016-12-31)
TİO2-P2O5 CAMLARIN ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ
Muyan, Mesut(2014-12-31)
CABLES2 GENİNİN GÖGÜS KANSERİ HÜCRE HATLARININ FENOTİPİK ÖZELİKLERİ ÜZERİNDEKİ RÖLÜ
Citation Formats
O. Y. Ataman, “Atomik Spektrometrik Yöntemlerle Yeni Kimyasal Analiz Yöntemleri,” 2011. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59858.