POLİMER ANA ZİNCİRİ ÜZERİNDE ASETİLENİK GRUPLAR İÇEREN SIRALI VE RASTGELE KOPOLİMERLERİN SENTEZİ VE OPTOELEKTRONİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

2013-12-31
POLİMER ANA ZİNCİRİ ÜZERİNDE ASETİLENİK GRUPLAR İÇEREN SIRALI VE RASTGELE KOPOLİMERLERİN SENTEZİ VE OPTOELEKTRONİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Suggestions

POLİETERSÜLFON (PES) BAZLI KOVUKLU ELYAF TİPİ ULTRAFİLTRASYON MEMBRANLARIN HAZIRLANMASI VE KİRLENME DAVRANIŞLARININ ANALİZİ
Çulfaz Emecen, Pınar Zeynep(2013-12-31)
POLİETERSÜLFON (PES) BAZLI KOVUKLU ELYAF TİPİ ULTRAFİLTRASYON MEMBRANLARIN HAZIRLANMASI VE KİRLENME DAVRANIŞLARININ ANALİZİ
POLİSEBASİK ANHİDRİT BAZLI NANO KAPSÜLLERİN HAZIRLANMASI, FARKLI PARAMETRELERİN İLAÇ YÜKLEME KAPASİTESİ VE SALIM PROFİLİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Hasırcı, Nesrin(2013-12-31)
POLİSEBASİK ANHİDRİT BAZLI NANO KAPSÜLLERİN HAZIRLANMASI, FARKLI PARAMETRELERİN İLAÇ YÜKLEME KAPASİTESİ VE SALIM PROFİLİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
POLY (4-STYRENESULFONIC ACID-CO-MALEIC ACİD) İLE KARARLAŞTIRILMIŞ NİKEL (0) NANOPARÇACIKLARI: HİDRAZİN BORAN'DAN HİDROLİZ İLE HİDROJEN ÜRETİMİNDE OLDUKÇA AKTİF VE UCUZ KATALİZÖR
Özkar, Saim(2013-12-31)
POLY (4-STYRENESULFONIC ACID-CO-MALEIC ACİD) İLE KARARLAŞTIRILMIŞ NİKEL (0) NANOPARÇACIKLARI: HİDRAZİN BORAN'DAN HİDROLİZ İLE HİDROJEN ÜRETİMİNDE OLDUKÇA AKTİF VE UCUZ KATALİZÖR
POLİMER MEMBRANLARIN GAZ SOĞURMA KAPASİTELERİNİN SAPTANMASI
Kalıpçılar, Halil(2017-12-31)
POLİMER MEMBRANLARIN GAZ SOĞURMA KAPASİTELERİNİN SAPTANMASI
FEROSENIL VE NAFTANIL GRUPLARI ILE TÜREVLENDIRILMIS BENZOTRIAZOL BILESIKLERININ FOTODUYAR MADDE OLARAK KULLANILMASI
Toppare, Levent Kamil(2013-12-31)
FEROSENIL VE NAFTANIL GRUPLARI ILE TÜREVLENDIRILMIS BENZOTRIAZOL BILESIKLERININ FOTODUYAR MADDE OLARAK KULLANILMASI
Citation Formats
L. K. Toppare, “POLİMER ANA ZİNCİRİ ÜZERİNDE ASETİLENİK GRUPLAR İÇEREN SIRALI VE RASTGELE KOPOLİMERLERİN SENTEZİ VE OPTOELEKTRONİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ,” 2013. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59914.