DİESTER FONKSİYONEL GRUBU İÇEREN PİRİDİN TÜREVLERİNİN SENTEZİ

2013-12-31
Zora, Metin
Yazıcı, Nuray Esra
DİESTER FONKSİYONEL GRUBU İÇEREN PİRİDİN TÜREVLERİNİN SENTEZİ
Citation Formats
M. Zora and N. E. Yazıcı, “DİESTER FONKSİYONEL GRUBU İÇEREN PİRİDİN TÜREVLERİNİN SENTEZİ,” 2013. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59921.