1,2,3,6-TETRAHİDROPİRİDİN'LERE KISA STEREOSEÇİCİ YAKLAŞIM

2013-12-31
1,2,3,6-TETRAHİDROPİRİDİN'LERE KISA STEREOSEÇİCİ YAKLAŞIM

Suggestions

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ
Tanyeli, Cihangir(2014-12-31)
1,2,3,6-TETRAHİDROPİRİDİN'LERE KISA STEREOSEÇİCİ YAKLAŞIM
BİFONKSİYONEL 2-aminoDMAP/SKUARAMİT ORGANOKATALİZÖRÜ İLE ENANTİYOSEÇİCİ PREGABALİN SENTEZİ
Tanyeli, Cihangir(2013-12-31)
BİFONKSİYONEL 2-aminoDMAP/SKUARAMİT ORGANOKATALİZÖRÜ İLE ENANTİYOSEÇİCİ PREGABALİN SENTEZİ
5-KLORPİRİDİN BİLEŞİKLERİNİN ELEKTROFİLİK HALKALAŞMA TEPKİMESİ İLE SENTEZİ
Zora, Metin(2013-12-31)
5-KLORPİRİDİN BİLEŞİKLERİNİN ELEKTROFİLİK HALKALAŞMA TEPKİMESİ İLE SENTEZİ
5,10-Di NAPHTHO BİS İÇEREN DONO-AKSEPTOR TÜRÜNDEKİ KONJUGE POLİMERLERİN SENTEZİ VE FOTOVOLTAİK ÖZELLİKLERİ
Toppare, Levent Kamil(2017-12-31)
5,10-Di NAPHTHO BİS İÇEREN DONO-AKSEPTOR TÜRÜNDEKİ KONJUGE POLİMERLERİN SENTEZİ VE FOTOVOLTAİK ÖZELLİKLERİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ
Toppare, Levent Kamil(2015-12-31)
1,2,3- BENZOTRIAZOLE TEMELLİ KOPOLİMERLERİN SENTEZİ VE GÜNEŞ PİLİ UYGULAMALARI
Citation Formats
C. Tanyeli, “1,2,3,6-TETRAHİDROPİRİDİN’LERE KISA STEREOSEÇİCİ YAKLAŞIM,” 2013. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59943.