KOLON KANSERİ HÜCRE HATTI HT29'DA SPONTAN FARKLILAŞMA SÜRECİNDE TRANSKRİPSİYON FAKTÖRÜ NF-kB İFADESİNİN İNCELENMESİ

2013-12-31
KOLON KANSERİ HÜCRE HATTI HT29'DA SPONTAN FARKLILAŞMA SÜRECİNDE TRANSKRİPSİYON FAKTÖRÜ NF-kB İFADESİNİN İNCELENMESİ

Suggestions

KOLON KANSERİ TEDAVİSİNDE BÜTİRAT ÜRETEN BAKTERİ TASARIMINA SENETETİK BİYOLOJİK YAKLAŞIM
Banerjee, Sreeparna(2017-12-31)
KOLON KANSERİ TEDAVİSİNDE BÜTİRAT ÜRETEN BAKTERİ TASARIMINA SENETETİK BİYOLOJİK YAKLAŞIM
KOBALT OKSİT NANOPARCACIKLARININ SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE KATALİTİK ETKİNLİKLERİNİN İNCELENMESİ
Nalbant Esentürk, Emren(2017-12-31)
KOBALT OKSİT NANOPARCACIKLARININ SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE KATALİTİK ETKİNLİKLERİNİN İNCELENMESİ
KAFETERYA DİYETİ SONRASI OBEZİTENİN HİPOTALAMUS ÜZERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERİN İNCELENMESİ:BEYİN DAMARLARI
Yanık, Tülin(2017-12-31)
KAFETERYA DİYETİ SONRASI OBEZİTENİN HİPOTALAMUS ÜZERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERİN İNCELENMESİ:BEYİN DAMARLARI
KARBON NANOTÜPLERİN KUANTUM KİMYASAL METHODLAR KULLANILARAK KATALİTİK ÜRETİMİ
Önal, Işık(2013-12-31)
KARBON NANOTÜPLERİN KUANTUM KİMYASAL METHODLAR KULLANILARAK KATALİTİK ÜRETİMİ
PROLİFERASYON SİNYALLERİ İLE İNDÜKLENEN APA MEKANIZMASININ ARAŞTIRILMASI
Erson Bensan, Ayşe Elif(2017-12-31)
PROLİFERASYON SİNYALLERİ İLE İNDÜKLENEN APA MEKANIZMASININ ARAŞTIRILMASI
Citation Formats
S. Banerjee, “KOLON KANSERİ HÜCRE HATTI HT29’DA SPONTAN FARKLILAŞMA SÜRECİNDE TRANSKRİPSİYON FAKTÖRÜ NF-kB İFADESİNİN İNCELENMESİ,” 2013. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/60071.