DOĞAL BİLEŞİKLERİN TOKSİKOLOJİK VE ANTİMİKROBİYAL ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

2013-12-31
DOĞAL BİLEŞİKLERİN TOKSİKOLOJİK VE ANTİMİKROBİYAL ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Suggestions

DOĞAL OLARAK MEYDANA GELEN VE SENTETİK (PETROL TÜREVİ) GIDA FTALATLARININ AYIRT EDİLMESİ İÇİN ANALİTİK YÖNTEMLERİN GELİŞTİRİLMESİ VE DOĞRULANMASI
Tuncel, Semra; Şenlik, Damla(2013-12-31)
DOĞAL OLARAK MEYDANA GELEN VE SENTETİK (PETROL TÜREVİ) GIDA FTALATLARININ AYIRT EDİLMESİ İÇİN ANALİTİK YÖNTEMLERİN GELİŞTİRİLMESİ VE DOĞRULANMASI
DÖKME DEMİR HURDASINDAN İRİ HACİMLİ CAMSI ÇELİK SENTEZİ VE ÜRETİMİ
Akdeniz, Mahmut Vedat(2017-12-31)
DÖKME DEMİR HURDASINDAN İRİ HACİMLİ CAMSI ÇELİK SENTEZİ VE ÜRETİMİ
DÖRT PERVANELİ ROBOT HELİKPTERLERİN YÜKSEK HASSASİYET İLE DENETİMİ
Yaman, Ulaş(2017-12-31)
DÖRT PERVANELİ ROBOT HELİKPTERLERİN YÜKSEK HASSASİYET İLE DENETİMİ
ORGANİK ÇÖZÜCÜ İLE NANOFİLTRASYON UYGULAMALARI İÇİNSELÜLOZ MEMBRANLARIN ÜRETİLMESİ VE KARAKTERİZASYONU
Çulfaz Emecen, Pınar Zeynep(2017-12-31)
ORGANİK ÇÖZÜCÜ İLE NANOFİLTRASYON UYGULAMALARI İÇİNSELÜLOZ MEMBRANLARIN ÜRETİLMESİ VE KARAKTERİZASYONU
İNSAN MİKROBİYOMU KÖKENLİ MEMBRAN KESECİKLERİNİN İMMÜN MODÜLATÖR ETKİLERİ: ETKİ MEKANİZMASI VE TERAPÖTİK UYGULAMALAR
Gürsel, Mayda(2017-12-31)
İNSAN MİKROBİYOMU KÖKENLİ MEMBRAN KESECİKLERİNİN İMMÜN MODÜLATÖR ETKİLERİ: ETKİ MEKANİZMASI VE TERAPÖTİK UYGULAMALAR
Citation Formats
N. Çoruh, “DOĞAL BİLEŞİKLERİN TOKSİKOLOJİK VE ANTİMİKROBİYAL ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI,” 2013. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/60073.