Hide/Show Apps

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ

MARMARAY İSTANBUL YENİKAPI KAZILARINDA BULUNAN ARKEOLOJİK BATIKLARDAKİ TAŞ ÇAPALARIN YAPISAL VE MALZEME KARAKTERİSTLİĞİNİN ANALİZİ