Hide/Show Apps

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ

2014-12-31
Togan, İnci Zehra
Alıcı, Yetkin Ahmet
PRİON PROTEİNİNDE ALTERNATİF POLİADENİLASYON DURUMLARININ İNCELENMESİ