FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ

2014-12-31
Özcengiz, Gülay
Eran, Zeynep
BORDETELLA PERDUSSİS'E AİT REKOMBİNANT PUTATİF PEPTİDOGLİKAN BAĞLAYICI PROTEİN VE ŞAPERONİN 10 (HPS 10) PROTEİNLERİNİN İMMÜN KORUYUCU KAPASİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI
Citation Formats
G. Özcengiz and Z. Eran, “FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ,” 2014. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/60206.