Hide/Show Apps

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ

2014-12-31
Özcengiz, Gülay
Eran, Zeynep
BORDETELLA PERDUSSİS'E AİT REKOMBİNANT PUTATİF PEPTİDOGLİKAN BAĞLAYICI PROTEİN VE ŞAPERONİN 10 (HPS 10) PROTEİNLERİNİN İMMÜN KORUYUCU KAPASİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI