FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ

2014-12-31
Muyan, Mesut
Güpür, Gizem
YPEL2 GENİNİN İFADESİNİN ÖSTROJEN - ÖSTROJEN RESEPTÖR KOMPLEKSİ İLE DÜZENLENMESİ
Citation Formats
M. Muyan and G. Güpür, “FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ,” 2014. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/60213.