FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ

2014-12-31
Muyan, Mesut
Güpür, Gizem
YPEL2 GENİNİN İFADESİNİN ÖSTROJEN - ÖSTROJEN RESEPTÖR KOMPLEKSİ İLE DÜZENLENMESİ