FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ

2014-12-31
Akkaya, Mahinur
Erdoğan, Mahmut Sayıt
BUĞDAYDA SARI PAS HASTALIĞINA DİRENÇ PROTEİNİ OLAN YR10 İN KARAKTERİZASYONU
Citation Formats
M. Akkaya and M. S. Erdoğan, “FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ,” 2014. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/60235.