Hide/Show Apps

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ

2014-12-31
Zora, Metin
Kelgökmen, Yılmaz
N-PROPARJİLİK B-ENAMİNON BİLEŞİKLERİNDE 3-(FENİLSELENİL) PİRİDİN TÜREVLERİNİN SENTEZİ