Hide/Show Apps

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ

METANOL YÜKSELTGENME REAKSİYONU İÇİN KULLANILAN KARBON DESTEKLİ PLATİN NANOPARÇACIKLARIN HAZIRLANMASI VE KARAKTERİZASYONU