Hide/Show Apps

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ

2014-12-31
Akdağ, Akın
Alkan, Yonca
KARBORAN İÇEREN N-HETEROSİKLİK KARBENLERİN KARBONDİOKSİT YAKALANMASINDA KULLANILMASI