Hide/Show Apps

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ

2014-12-31
Özkar, Saim
Kılıçaslan, Zülay Nihan
AMONYAK BORANIN METANOLİZİNDE HİDROJEN ÜRETİMİNİ KATALİZLEYEN POLİ ( N-VİNİL-2-PİROLİDON) İLE KARARLILAŞTIRILMIŞ VE REAKSİYON ANINDA SENTEZLENMİŞ NİKEL (0) NANOPARÇACIKLARI