FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ

2014-12-31
Özkar, Saim
Kılıçaslan, Zülay Nihan
AMONYAK BORANIN METANOLİZİNDE HİDROJEN ÜRETİMİNİ KATALİZLEYEN POLİ ( N-VİNİL-2-PİROLİDON) İLE KARARLILAŞTIRILMIŞ VE REAKSİYON ANINDA SENTEZLENMİŞ NİKEL (0) NANOPARÇACIKLARI
Citation Formats
S. Özkar and Z. N. Kılıçaslan, “FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ,” 2014. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/60346.