FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ

2014-12-31
Ertaş, Gülay
Teoman, Birsu
POLİELEKTROLİT-NANOPARÇACIK ÇOK KATMANLI FİMLERİN YÜZEYDE GÜÇLENDİRİLMİŞ RAMAN SPEKTROSKOPİSİNDE ALTTAŞ OLARAK KULLANILMASI