FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ

2014-12-31
Ertaş, Gülay
Teoman, Birsu
POLİELEKTROLİT-NANOPARÇACIK ÇOK KATMANLI FİMLERİN YÜZEYDE GÜÇLENDİRİLMİŞ RAMAN SPEKTROSKOPİSİNDE ALTTAŞ OLARAK KULLANILMASI
Citation Formats
G. Ertaş and B. Teoman, “FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ,” 2014. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/60351.