Hide/Show Apps

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ

(Ba,CA) (Tİ,SN) O3 ESASLI KURŞUNSUZ İNCE FİLMLERİN PİEZOELEKTRİK UYGULAMALAR İÇİN GELİŞTİRİLMESİ