FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ

2014-12-31
Kalkanlı, Ali
Aysin, Başak
SAVUNMA SANAYİNDE KULLANILAN KARBON FİBER TAKVİYELİ METAL MATRİKS KOMPOZİTLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN VE KIRILMA MEKANİZMASININ İNCELENMESİ