FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ

2014-12-31
POLİLAKTİK / SELÜLOZ KOMPOZİTLERİNİN ÜRETİLMESİ

Suggestions

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ
Akdağ, Akın(2015-12-31)
NİTRİL GRUBUNUN ASİMETRİK OLARAK EKLENMESİ VE KİRAL POLİMER SENTEZİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ
Kaynak, Cevdet(2015-12-31)
POLİLAKTİT NANOKOMPOZİTLERİNİN KRİSTALLENME DAVRANIŞI
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ
Tanyeli, Cihangir(2016-12-31)
İSATİN TÜREVİ KETİMİNLERE ɑ-NAFTOL ÜN ASİMETRİK OTGANOKATALİTİK FRİEDEL-CRAFTS KATILMA REAKSİYONLARI
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ
Banerjee, Sreeparna(2015-12-31)
KUERSETİN VE ONUN TÜREVİ CHNQ MADDELERİNİN KARAKTERİZASYONU VE KOLON KANSER ÜZERİNE FONKSİYONEL ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ
Adalı, Orhan(2015-12-31)
CİSPLATİN DERİVATİVLERİNİN ÇEŞİTLİ KANSER HÜCRE HATLARININ METASTAZI VE KEMOTERAPÖTİK İLAÇLARI METABOLİZE EDEN FAZ I, FAZ II ENZİMLERİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
Citation Formats
C. Kaynak, “FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ,” 2014. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/60408.