Hide/Show Apps

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ

2015-12-31
Adalı, Orhan
Durukan, Özlem
CİSPLATİN DERİVATİVLERİNİN ÇEŞİTLİ KANSER HÜCRE HATLARININ METASTAZI VE KEMOTERAPÖTİK İLAÇLARI METABOLİZE EDEN FAZ I, FAZ II ENZİMLERİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ