Hide/Show Apps

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ

2014-12-31
Tönük, Ergin
Papur, Yusuf
Ashrafı, Parınaz
TAMSAYI OLMAYAN TÜREVLİ MODELLER ARACILIĞIYLA YUMUŞAK DOKU MEKANİK MODELLERİ OLUŞTURMA