Hide/Show Apps

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ

2015-12-31
Banerjee, Sreeparna
Yener, Caner
15-LİPOKSİGENEZ-1PROTEİNİ İFADESİNİN RKO KOLON KANSERİ HÜCRELERİNİN ANJİYOGENETİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ