FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ

2015-12-31
Banerjee, Sreeparna
Yener, Caner
15-LİPOKSİGENEZ-1PROTEİNİ İFADESİNİN RKO KOLON KANSERİ HÜCRELERİNİN ANJİYOGENETİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ
Citation Formats
S. Banerjee and C. Yener, “FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/60461.