FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ

2015-12-31
Şümnü, Servet Gülüm
Yıldırım, Merve
GIDA UYGULAMALARINDA ÇİFT EMÜLSİYONLARIN KARARLILIĞI
Citation Formats
S. G. Şümnü and M. Yıldırım, “FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/60558.