FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ

2015-12-31
Gültekin, Güzin Candan
Çavdaroğlu, Çağrı
TÜRKİYEDE GELENEKSEL YÖNTEMLERLE ÜRETİLEN ŞARAPLARDAN İZOLE EDİLEN SACCHAROMYCES CEREVISIAE SUŞLARININ FİZYOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Citation Formats
G. C. Gültekin and Ç. Çavdaroğlu, “FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/60578.